Huw Davies

Huw Davies

Bethesda

Tocynnau a chludiant i’r ’Steddfod

Huw Davies

Partneriaeth Ogwen a Chyngor Gwynedd yn hyrwyddo mynediad i’r Brifwyl
2023_07_31-Nerys-O-Parc-Meurig-2

Mynd am dro ym Mharc Meurig

Huw Davies

Cyfaill Cymunedol Partneriaeth Ogwen yn cynnig cwmni a sgwrs.

Aelod newydd i’r Dyffryn Gwyrdd

Huw Davies

Penodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Llesiant

Lansio Hwb y Dyffryn Gwyrdd

Huw Davies

Menter diweddaraf Partneriaeth Ogwen am wneud gwahaniaeth amgylcheddol a chymdeithasol

Ail-wampio Llys Dafydd

Huw Davies

Bywyd newydd i adnodd cymunedol yng nghanol Bethesda
2021_0610-Sbwriel-Lon-Dinas-3

Clirio hen wastraff yn Nhregarth

Huw Davies

Trigolion lleol yn mynd i’r afael a thipio slei bach

Croesawu Pobl a Peillwyr

Huw Davies

Datblygiad Gerddi Ogwen
2021-Cyfaill-Cymunedol

Ffidan dda!

Huw Davies

Dyffryn Gwyrdd yn gweithio efo Caffi Coed y Brenin
2020_12_21-Tegannau-Dolig

Ysbryd y Nadolig

Huw Davies

Diwedd blwyddyn hegar, ond cymuned yn cynorthwyo’i gilydd