Huw Davies

Huw Davies

Bethesda

Lansio Hwb y Dyffryn Gwyrdd

Huw Davies

Menter diweddaraf Partneriaeth Ogwen am wneud gwahaniaeth amgylcheddol a chymdeithasol

Ail-wampio Llys Dafydd

Huw Davies

Bywyd newydd i adnodd cymunedol yng nghanol Bethesda
2021_0610-Sbwriel-Lon-Dinas-3

Clirio hen wastraff yn Nhregarth

Huw Davies

Trigolion lleol yn mynd i’r afael a thipio slei bach

Croesawu Pobl a Peillwyr

Huw Davies

Datblygiad Gerddi Ogwen
2021-Cyfaill-Cymunedol

Ffidan dda!

Huw Davies

Dyffryn Gwyrdd yn gweithio efo Caffi Coed y Brenin
2020_12_21-Tegannau-Dolig

Ysbryd y Nadolig

Huw Davies

Diwedd blwyddyn hegar, ond cymuned yn cynorthwyo’i gilydd

Swpar chwaral!

Huw Davies

Chwilio am fwyd da wedi’i ddanfon i’ch drws?

Sesiwn Ynni gyda Ysgol Rhiwlas

Huw Davies

Disgyblion ysgol Rhiwlas yn dysgu am waith Cyd Ynni.

Ymweliad â hydro cymunedol Dyffryn Ogwen

Huw Davies

Criw Llais y Gymuned yn manteisio ar dywydd garw