Huw Davies

Huw Davies

Bethesda

Dyffryn Caredig a Chymdeithas Eryri’n cydweithio

Huw Davies

Beics trydan yn cefnogi gwaith amgylcheddol

Bws ar gyfer y Gerlan

Huw Davies

Partneriaeth Ogwen yn cynnal cyfarfod i geisio atebion

Gwasgfa afalau cymunedol

Huw Davies

Hwyl yr Hydref yn Llys Dafydd!

Tocynnau a chludiant i’r ’Steddfod

Huw Davies

Partneriaeth Ogwen a Chyngor Gwynedd yn hyrwyddo mynediad i’r Brifwyl
2023_07_31-Nerys-O-Parc-Meurig-2

Mynd am dro ym Mharc Meurig

Huw Davies

Cyfaill Cymunedol Partneriaeth Ogwen yn cynnig cwmni a sgwrs.

Aelod newydd i’r Dyffryn Gwyrdd

Huw Davies

Penodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Llesiant

Lansio Hwb y Dyffryn Gwyrdd

Huw Davies

Menter diweddaraf Partneriaeth Ogwen am wneud gwahaniaeth amgylcheddol a chymdeithasol

Ail-wampio Llys Dafydd

Huw Davies

Bywyd newydd i adnodd cymunedol yng nghanol Bethesda
2021_0610-Sbwriel-Lon-Dinas-3

Clirio hen wastraff yn Nhregarth

Huw Davies

Trigolion lleol yn mynd i’r afael a thipio slei bach