calendr360

Heddiw 27 Ionawr

Gweithgareddau Am Ddim ar gyfer Blynyddoedd Cynnar

Mae Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda yn falch o gyhoeddi ein bod wedi rhyddhau sesiynau Blynyddoedd Cynnar yn rhad ac am ddim, bydd ar gael o Fis Ionawr tan ddiwedd Mis Mawrth!

Sadwrn 19 Chwefror

Gigs Tŷ Nain 3 : Candelas, Kim Hon a Dafydd Hedd

19:00 (£10)
*DIM OND 100 TOCYN AR GAEL* Mae hwn yn ddigwyddiad capasiti llawn, a bydd angen Pás Covid-19 arnoch i fynychu’r digwyddiad. Wedi ei gefnogi gan The Youth Music Incubator Fund.