calendr360

Yfory 16 Mehefin 2024

Taith Gerdded Chwedlau

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith o amgylch Cwm Idwal gyda storiwraig lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal.

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024

Roc y Ddôl

11:00–23:00 (£33.25)
Cerddoraeth Cymraeg gan gantorion a bandiau Cymraeg.

Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

Dylan a Neil yn Pesda

13:30 (Am ddim)
Dewch draw i Glwb Rygbi Bethesda i gael eich diddanu gan Dylan a Neil. Canu gwlad, panad a raffl. Am ddim Croeso cynnes i bawb Am ragor o wybodaeth: Gwenda 07999 453676 gwenda@eryricoop.cymru

Dydd Sul 28 Gorffennaf 2024

Taith Gerdded Meddwlgarwch

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith meddylgar o amgylch Cwm Idwal gyda arweinydd meddwlgarwch lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal.

Dydd Sul 18 Awst 2024

Taith Gerdded Meddwlgarwch

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith meddylgar o amgylch Cwm Idwal gyda arweinydd meddwlgarwch lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal.