calendr360

Heddiw 5 Mehefin 2023

Darlith Goffa Dafydd Orwig

19:30 (Am ddim)
“Breuddwyd Bardd-Chwarelwr o Ddyffryn Ogwen” gan Dr Gwen Angharad Gruffudd. Trefnwyd gan Wassnaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd gyda chydweithrediaf Partneriaeth Ogwen.

Dydd Sadwrn 10 Mehefin 2023

Gŵyl Gwenllian – sesiwn Celf i Blant

10:30–12:30 (Am ddim)
Ymunwch â ni yng Nghanolfan Cefnfaes am weithdy celf rhad ac am ddim i blant gyda chinio am ddim gan Hwb Ogwen i ddilyn. 

Gŵyl Gwenllian – sgyrsiau gydag awduron ac artistiaid lleol

12:30–16:00 (£5 yn cynnwys te a chacen)
Prynhawn llawn sgyrsiau difyr gydag artistiaid a llenorion lleol. I gadw eich lle a phrynu tocyn ewch i

Dydd Sul 11 Mehefin 2023

Taith feic i ferched – Gŵyl Gwenllian

10:00–12:30
Dyma daith wedi ei drefnu drwy Breeze, cynllun British Cycling sy’n annog a chefnogi merched i/ sy’n seiclo er mwyn cynnig gweithgaredd beics i ferched fel rhan o weithgareddau Gŵyl …

Sesiwn ioga i deuluoedd gyda Leisa Mererid (Gŵyl Gwenllian)

10:30–11:45 (Am ddim - ebostiwch i gadw lle)
Fel rhan o Ŵyl Gwenllian bydd Leisa Mererid yn cynnal sesiwn ioga i deuluoedd yng Ngerddi Ffrancon (ger Plas Ffrancon). Am ddim ond dylech ebostio esme@ogwen.org i gadw lle.

Gŵyl Gwenllian – Gwehyddu Moel Faban

13:00–16:00
Cyfle i gerdded, myfyrio a chreu yn y Carneddau. Am ddim ond ebostiwch esme@ogwen.org i gadw lle.

Eglwys Wyllt – Gŵyl Gwenllian

18:00–19:30
Pererindod bach wedi’i arwain gan y Parchedig Sara Roberts o Ffynnon Gerlan i Ffynnon Llanllechid.

Dydd Sadwrn 24 Mehefin 2023

Roc y Ddôl

Roc y Ddôl fydd yn digwydd yng Nghlwb Rygbi Bethesda, 24/6/23

Dydd Sul 25 Mehefin 2023

Taith Meddwlgarwch

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith meddylgar o amgylch Cwm Idwal gyda arweinydd meddwlgarwch lleol a Swyddog Parneriaeth Cwm Idwal.

Dydd Llun 10 Gorffennaf 2023

ME/CFS Paned a Sgwrs

12:30–15:30
Dyma ofod anffurfiol ar gyfer y rhai hynny sydd wedi bod yn byw gyda ME/CFS i ymuno gyda’i gilydd a chael amser i rannu profiadau. Ebostiwch victoria.f.hon@gmail.com am fwy o wybodaeth.