calendr360

Llun 10 Hydref

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gari Wyn – Penseiri Capeli Lerpwl)

19:00–20:00 (£2 am y ddarlith (£10 am y rhaglen))
Nos Lun 10 Hydref, 2022 am 7.00: Gari Wyn  – Penseiri Capeli Lerpwl Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Llun 14 Tachwedd

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor)

19:00–20:00 (£2 am y ddarlith (£10 am y gyfres))
Nos Lun 14 Tachwedd, 2022 am 7.00: Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Llun 12 Rhagfyr

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00–20:00 (£2 (£10 am yr holl raglen o ddarlithoedd))
Nos Lun 12 Rhagfyr, 2022 am 7.00: Y CYFARFOD BLYNYDDOL; 7.15 Erwyn Jones – Rheoli Chwarel Lechi Gyfoes Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Llun 9 Ionawr 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Dr Ffion Eluned Owen – Sul, Gŵyl a Gwaith)

19:00–20:00 (£2 am y ddarlith)
Nos Lun 9 Ionawr, 2023 am 7.00: Dr Ffion Eluned Owen – Sul, Gŵyl a Gwaith Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Llun 13 Chwefror 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Cadi Iolen – Gwaith Curadurol)

19:00–20:00 (£2)
Nos Lun 13 Chwefror, 2023 am 7.00: Cadi Iolen – Gwaith Curadurol Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Llun 13 Mawrth 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon)

19:00–20:00 (£2)
Nos Lun 13 Mawrth, 2023 am 7.00: Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon [Darlith Goffa Rhiannon Rowlands] Bydd y cyfarfodydd yn cael eu …