calendr360

Yfory 2 Mawrth 2024

Dewch i Drochi Dros Dewi

10:00
Yda chi eisiau gwneud rhywbeth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni? Mae criw o nofwyr gwyllt o’r ardal yn nofio yn Afon Ogwen yn rheolaidd.

Gweithdy Llechi

13:00–16:00 (Am ddim)
Gweithdy creadigol i deuluoedd gydag Artist Elen Celf, yn cerfio llechi allan o “plaster paris”. Nifer llefydd cyfyngedig.

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Taith Iaith Gwynedd – Bethesda

18:00
Taith y Fenter Iaith – rydym yn cynnal gweithdy cymunedol, cofia gofrestru!

Dydd Iau 7 Mawrth 2024

Peint a Sgwrs Pesda

19:00–21:00
Sesiwn hamddenol i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr profiadol.

Dydd Llun 18 Mawrth 2024

Gweithdy Ffeltio

10:00–12:00 (Am ddim)
Gweithdy Ffeltio gyda Lora Morgan yn dysgu sut i ffeltio. Nifer llefydd cyfyngedig, rhaid archebu lle o flaen llaw. Cysylltwch gydag Anna i archebu lle – anna@ogwen.org neu 01248 602131

Sgwrs a Panad – Dyfodol Siop Ogwen

17:30 (Am ddim)
Panad a sgwrs yng Nghanolfan Cefnfaes ar Fawrth 18fed. Gwahoddiad agored i’r gymuned i drafod dyfodol eich Siop Gymunedol. Gobeithio gwelwn ni chi yno.

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024

Dod o Hyd i’ch Talent Busnes

17:30–19:30 (Am ddim ond mae angen archebu lle!)
A ydych yn meddwl am lwybr gyrfa newydd? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cychwyn busnes ond ddim yn siŵr beth yn union?

Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024

Anturiaethau’r Pasg yng Nghastell Penrhyn

10:00 hyd at 16:00, 1 Ebrill 2024
Pasg yma, gwisgwch eich clustiau a neidiwch i fewn i wyliau Pasg yng Nghastell Penrhyn a’r ardd.

Dydd Iau 11 Ebrill 2024

Peint a Sgwrs Pesda

19:00–21:00
Sesiwn hamddenol i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr profiadol.