calendr360

Heddiw 27 Ionawr 2023

Ffair swyddi

13:00–17:00
Hoffi gweiithio efo pobl, eisiau gwneud gwahaniaeth a datblygu gyrfa?

Dydd Llun 30 Ionawr 2023

Gofod Gwneud – Noson Agored

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun – noson agored efo technegydd.

Dydd Sul 5 Chwefror 2023

Sêl lyfrau

10:00–13:00
Sêl lyfrau – talu fel y teimlwch. Elw tuag at y Cylch Meithrin.

Dydd Llun 6 Chwefror 2023

Gofod Gwneud – Sesiwn Torrwr Finyl

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: seswn torrwr finyl

Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Peint a Sgwrs Pesda

19:00–21:00 (am ddim)
Sesiwn sgwrsio yn Gymraeg i bawb sydd am gael sgwrs Gymraeg dros beint (neu ddau). Croeso i bawb – siaradwyr hen a newydd!

Dydd Llun 13 Chwefror 2023

Gofod Gwneud – Argraffu ar Defnydd

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Sesiwn argraffu ar defnydd

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Cadi Iolen – Gwaith Curadurol)

19:00–20:00 (£2)
Nos Lun 13 Chwefror, 2023 am 7.00: Cadi Iolen – Gwaith Curadurol Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal: Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Dydd Llun 20 Chwefror 2023

Gofod Gwneud – Sesiwn Torrwr Laser

16:00–20:00
Rhan o gyfres sesiynau agored pob nos Lun: Sesiwn torrwr laser

Dydd Iau 2 Mawrth 2023

Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

18:00
Sgwrs anffurfiol am nofel “Llyfr y Flwyddyn” Mari Emlyn yn g bar yn Y Tryfan. Am fwy o fanylion e-bostiwch siop@ogwen.org

Dydd Llun 13 Mawrth 2023

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon)

19:00–20:00 (£2)
Nos Lun 13 Mawrth, 2023 am 7.00: Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon [Darlith Goffa Rhiannon Rowlands] Bydd y cyfarfodydd yn cael eu …

Dydd Sadwrn 15 Ebrill 2023

Bore Coffi Carnifal Bethesda

10:00–12:00
Bore coffi er budd y Carnifal