calendr360

Mercher 20 Hydref

Jo Thomas (Electroacwsteg Cymru)

19:30 (£5.00 - £10.00)
Cyfansoddwr ag enw rhyngwladol a gafodd ei gradd ym Mhrifysgol Bangor, yn cyflwyno rhaglen o’i chelf sonig, ‘Resonant Pasts, Sonic Futures’.

Iau 21 Hydref

Sgwrs Cosyn Cymru ac Ogwen360

Dewch draw i Neuadd Ogwen i ddysgu mwy am un o gwmniau lleol yr ardal – Cosyn Cymru! Bydd Carrie Rimes yno i esbonio sut mae hi’n mynd ati i greu’r caws, a bydd cyfle i flasu a phrynu ar y noson!

Gwener 22 Hydref

Sgwrs a diod yn BarBach

Cyfle am ddiod a sgwrs i drafod datblygiadau ac unrhyw syniadau newydd ar gyfer gwefan Caernarfon360. Sut allwch chi ac eich ardal elwa?

Sadwrn 23 Hydref

Deian A Loli A Dygwyl Y Meirw

Bydd ffilm newydd am yr efeilliaid direidus yn cael ei dangos ar yr amseroedd yma ddydd Sadwrn, 23 Hydref, yn rhad ac am ddim; Y Stiwt, Rhosllanerchrugog, 11am, 12.30pm a 2pm Pontio, Bangor, …

Bore Coffi Eisteddfod Dyffryn Ogwen

10:00–12:00 (£1)
Elw at yr Eisteddfod a gynhelir ddydd Sadwrn, 20/11/21

Mercher 27 Hydref

Caffi Carneddau: straeon iasol a thraddodiadau Calan Gaeaf

20:00
Byddai Calan Gaeaf y gorffennol yn llawn hwyl, traddodiadau ac ambell i ysbryd, Hwch Ddu Gwta neu fwgan.

Sadwrn 30 Hydref

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Cymun wyllt

Parc Meurig, neu Sied y Cyn Filwyr os bydd tywydd drwg. Bwyd a phanad wedyn – dewch a chyfraniad neu rywbeth i rannu. Manylion – sararoberts@cinw.org.uk