Ogwen360

1FA37C72-7DD1-4782-80F0

Ditectifs yn parhau i chwilio am Frankie

Carwyngan Carwyn

Gwelwyd o ddiwethaf ger tafarn ym Mhentir

Darllen rhagor

“Siom” pobol ifanc nad oes fawr o newid i Lywodraeth Cymru wedi’r etholiad

Cadi Dafyddgan Cadi Dafydd

Er bod rhai pethau “positif” wedi dod o'r etholiad, mae ambell ddisgybl Safon Uwch yn synnu bod cyn lleied o bobol 16 i 18 oed wedi pleidleisio

Darllen rhagor

184773376_1551688248369630

Ydych chi wedi gweld Frankie?

Carwyngan Carwyn

Beic y gŵr ifanc wedi ei ganfod ym Mhentir

Darllen rhagor

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Jac Jonesgan Jac Jones

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru

Darllen rhagor