Ogwen360

Rhybuddio pobol sy’n anwybyddu rheolau parcio y gallai eu ceir gael eu symud

Cyngor Gwynedd a Heddlu'r Gogledd yn cydweithio i fynd i’r afael â’r problemau o barcio anghyfreithlon ac anghyfrifol

Darllen rhagor

Mark Drakeford yn clywed am y cynlluniau ar gyfer Canolfan Cefnfaes

£200,000 tuag at adnewyddu Canolfan Cefnfaes

gan Carwyn

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â gwaith Partneriaeth Ogwen ac yn diolch am eu gwaith yn ystod y pandemig

Darllen rhagor

“Teimladau cymysg” am gynnwys dringo yn amserlen y Gemau Olympaidd

Mae'r dringwr o Fethesda, Ioan Doyle, yn nodi bod gwahaniaeth mawr rhwng dringo awyr agored a dringo dan do

Darllen rhagor

Ardaloedd llechi Gwynedd i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau'r cais mewn cyfarfod heddiw, 28 Gorffennaf

Darllen rhagor