Ogwen360

Gwnewch y pethau bychan

Tom Simonegan Tom Simone

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y tîm yn Nyffryn Gwyrdd.

Darllen rhagor

Rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn lansio rhaglen grantiau cymunedol newydd ar gyfer prosiectau arloesol a chreadigol.

Lowri Robertsgan Lowri Roberts

Ar 1 Mawrth 2021, lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau. Bydd grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig eu maint sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Darllen rhagor

Cynhyrchwyr Cadwyn Ogwen

Cadwyn Ogwengan Cadwyn Ogwen

Bob mis, byddwn yn rhoi sylw i un o'n cynhyrchwyr er mwyn i chi'n cwsmeriaid ddod i'w nabod yn well. Dyma 'chydig o gyfweliad byr hefo Colette Price o gwmni Cynnyrch Chwarel Goch. Mae nhw'n cynhyrchu amrywiaeth o gatwadau fel cordial, chytni, piclau, jam, ceuled, a'r shocker tanllyd afal, sinsir a turmeric enwog. Mae 'na blanhigion a bylbiau ar gael yn dymhorol hefyd.

Darllen rhagor

2021-Cyfaill-Cymunedol

Ffidan dda!

Huw Daviesgan Huw Davies

Dyffryn Gwyrdd yn gweithio efo Caffi Coed y Brenin

Darllen rhagor

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Darllen rhagor

Gwelliannau i ganolfan ailgylchu Stad Llandygai

Carwyngan Carwyn

Buddsoddiad o £225,000 i uwchraddio'r ganolfan a fydd yn cynnwys siop uwchgylchu deunyddiau 

Darllen rhagor

Cyngor Cymuned yn mynd i’r afael â phroblemau gor-yrru ym Mynydd Llandygai

“Mae yna berygl go iawn o ddamwain, os dydi rhywbeth ddim yn cael ei wneud”

Darllen rhagor

Car trydan cymunedol yn cyrraedd tîm Dyffryn Gwyrdd ym Methesda

“Mae prosiectau fel hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd, i fywydau pobol ac i ysbryd gymunedol”

Darllen rhagor

Dathlu wrth greu

Carwyngan Carwyn

Sesiwn grefft i blant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 

Darllen rhagor

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Darllen rhagor