Ogwen360

Llais-Ogwan-Medi-2020

Llais Ogwan Medi 2020

Llais Ogwangan Llais Ogwan

Papur Bro Dyffryn Ogwen - golygydd Dewi Morgan

Darllen rhagor

  1

Parcio anghyfrifol ger Llyn Ogwen – eto!

Carwyngan Carwyn

Roedd nifer o geir wedi parcio yn anghyfrifol ger arwyddion yn dweud yn glir – Dim Parcio.

Darllen rhagor

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Darllen rhagor

Logo Ogwen360

Sefydlu Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

Cadi Robertsgan Cadi Roberts

Ymunwch gyda’r clwb wrth i ni gychwyn ar ein hail lyfr! 

Darllen rhagor

Ffens cae synthetig Plas Ffrancon wedi ei ddifrodi

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Pobol wedi torri mewn i’r cae’n anghyfreithlon

Darllen rhagor

Llifogydd – gostyngiad Treth Cyngor posib

Carwyngan Carwyn

Mae'n bosib eich bod yn gymwys am ostyngiad os ydych chi wedi gorfod symud o'ch eiddo oherwydd difrod llifogydd Storm Francis.

Darllen rhagor

Francis yn gadael ei hôl

Carwyngan Carwyn

Storm yn taro Dyffryn Ogwen.

Darllen rhagor

Asgellwr Bethesda yn ymarfer gydag Undeb Rygbi Sweden

Lleu Bleddyngan Lleu Bleddyn

Mae Gwion Källmark Williams, asgellwr Clwb Rygbi Bethesda, wedi ei ddewis i fod yn rhan o garfan hyfforddi Undeb Rygbi Sweden

Darllen rhagor