Ogwen360

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn "gwthio'r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Darllen rhagor

Cau rhan o lwybr Parc Meurig dros-dro

Carwyngan Carwyn

Coeden dderw dros 200 oed wedi cwympo

Darllen rhagor

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Darllen rhagor

Plannu 100 o Goed Derw

Lisa Tomosgan Lisa Tomos

Fel rhan o brosiect Dyffryn Gwyrdd a'i hariennir gan y Loteri Genedlaethol.  

Darllen rhagor

Taith i goffau 120 mlynedd Streic Fawr y Penrhyn yn amlygu pwysigrwydd Merched y Chwarel

“Pe bai unrhyw un sy’n credu bod merched yn ddi-rym yn y gymdeithas honno - mae’r streic yn dangos nad ydi hynny’n wir,” meddai Dr Dafydd Roberts.

Darllen rhagor

Beicio yn hytrach na ‘chlybio’...?

Beicio yn hytrach na ‘chlybio’…?

Beca Niagan Beca Nia

y flaengaredd o feicio’n feunyddiol

Darllen rhagor

Y Farchnad yn Neuadd Ogwen

Marchnad Ogwen

Janet Jonesgan Janet Jones

Dim Marchnad ar hyn o bryd

Darllen rhagor

Cyfle am swydd

Carwyngan Carwyn

Siop Ogwen am benodi Swyddog Datblygu

Darllen rhagor

Saran, Mali, Beca, Beca a Medi

Sut ‘dyn ni fel myfyrwyr yn teimlo… go iawn..

Beca Niagan Beca Nia

Ymateb ychydig o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i gynllun profi newydd y Llywodraeth cyn y Nadolig.

Darllen rhagor