Gwynedd yw’r lle gwaethaf am goronafeirws yng Nghymru

Ac mae'r adwurdodau yn ymbilio ar drigolion i gadw at y rheolau

Darlleniad Diwrnod Y Llyfr Angharad Tomos

Darlleniad o 'Y Castell Siwgr'

Stryd fawr Bethesda erioed wedi edrych mor lân!

Fideo satisfying o'r pafin yn cael ei llnau.

Gwnewch y pethau bychan

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y tîm yn Nyffryn Gwyrdd.
Rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn lansio rhaglen grantiau cymunedol newydd ar gyfer prosiectau arloesol a chreadigol.

Ar 1 Mawrth 2021, lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau. Bydd grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig eu maint sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Cynhyrchwyr Cadwyn Ogwen

Bob mis, byddwn yn rhoi sylw i un o'n cynhyrchwyr er mwyn i chi'n cwsmeriaid ddod i'w nabod yn well. Dyma 'chydig o gyfweliad byr hefo Colette Price o gwmni Cynnyrch Chwarel Goch. Mae nhw'n cynhyrchu amrywiaeth o gatwadau fel cordial, chytni, piclau, jam, ceuled, a'r shocker tanllyd afal, sinsir a turmeric enwog. Mae 'na blanhigion a bylbiau ar gael yn dymhorol hefyd.
2021-Cyfaill-Cymunedol

Ffidan dda!

Dyffryn Gwyrdd yn gweithio efo Caffi Coed y Brenin

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Gwelliannau i ganolfan ailgylchu Stad Llandygai

Buddsoddiad o £225,000 i uwchraddio'r ganolfan a fydd yn cynnwys siop uwchgylchu deunyddiau 

Cyngor Cymuned yn mynd i’r afael â phroblemau gor-yrru ym Mynydd Llandygai

“Mae yna berygl go iawn o ddamwain, os dydi rhywbeth ddim yn cael ei wneud”