Llais-Ogwan-Medi-2020

Llais Ogwan Medi 2020

Papur Bro Dyffryn Ogwen - golygydd Dewi Morgan

Cystadleuaeth Enwi Bwyty

Gwobr - Taleb Bwyd £30

Parcio anghyfrifol ger Llyn Ogwen – eto!

Roedd nifer o geir wedi parcio yn anghyfrifol ger arwyddion yn dweud yn glir – Dim Parcio.

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Logo Ogwen360

Sefydlu Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

Ymunwch gyda’r clwb wrth i ni gychwyn ar ein hail lyfr! 

Ffens cae synthetig Plas Ffrancon wedi ei ddifrodi

Pobol wedi torri mewn i’r cae’n anghyfreithlon

Llifogydd – gostyngiad Treth Cyngor posib

Mae'n bosib eich bod yn gymwys am ostyngiad os ydych chi wedi gorfod symud o'ch eiddo oherwydd difrod llifogydd Storm Francis.

Cyfarfod blynyddol Clwb Criced a Bowlio

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Criced a Bowlio Bethesda yn cael ei gynnal ar nos Iau, …

Francis yn gadael ei hôl

Storm yn taro Dyffryn Ogwen.

Meddygfa’r Hen Orsaf – cyfyngu galwadau ffôn gyda meddyg

Trefniadau newydd yn cael eu cyflwyno.