Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen – cofnod llafar o hanes yr ardal

Robyn Morgan Meredydd

Prosiect hanes llafar yn casglu a dathlu Dyffryn Ogwen
H-R-Jones

Gŵr â Chymru yn ei Galon – Darlith Goffa Dafydd Orwig

Carwyn

Glyn Tomos fydd yn trafod H.R. Jones, Trefnydd cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru
IMG_2013

Cyllid ar gael i dacluso blaen eiddo gwag

Carwyn

Bethesda yn un o 18 ardal fydd yn elwa o’r cynllun

Cofio Cau Allan 1874 yn Ninorwig

Eilian Williams

Croeso cynnes i chi at y cleddyf ar Lan Llyn Padarn, Dydd Sul, 23 Mehefin am 3pm
Cadeirydd-1

Beca Roberts wedi ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd

Carwyn

Cynghorydd Tregarth a Mynydd Llandygai yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod

Dathlu datrysiadau lleol yng Ngŵyl Hinsawdd Dyffryn Ogwen

Gwyneth Jones

Bu gweithgareddau, siaradwyr, stondiau a teithiau cerdded a beics yn Nhregarth ar Ddydd Llun yr ŵyl
Logo

Creu ynni glân er budd y gymuned

Ynni Ogwen

Uchelgais menter gymunedol i gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy
IMG_1983

Ysgol Roc Pesda

Carwyn

Dau ddiwrnod am ddim o ddysgu efo cerddorion eraill

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Ethol y cadeirydd ieuengaf yn hanes Cyngor Gwynedd

Mae’r Cynghorydd Beca Roberts, sy’n 30 oed ac yn cynrychioli Tregarth a Mynydd Llandygai, wedi dechrau’r rôl
9deab5e0-c312-4cf8-a444

Rhedeg a beicio er budd elusen Clefyd Motor Niwron

Carwyn

Dau o Ddyffryn Ogwen yn hel pres y penwythnos yma

Chwilio am luniau ar gyfer Calendr Llais Ogwan 2025

Carwyn

Cofiwch gyflwyno’ch llun cyn 23 Mehefin 2024

Hanes a chyfrinachau’r gorffennol yn cysylltu cenedlaethau

Llinos Iorwerth

Hwb i gynllun lleol gan y Loteri Genedlaethol yn ystod wythnos pontio’r cenedlaethau

Gwasanaeth Mentora Partneriaeth Ogwen

Abbie Jones

Mae gwasanaethau mentora marchnata a chyllid gan Bartneriaeth Ogwen yn mynd o nerth i nerth.
9872574F-CE92-4C51

Cydnabod gwasanaeth meddyg o Dregarth i’r gwasanaeth iechyd

Carwyn

Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Dr Robert Havard Davies

Trafnidiaeth Gymunedol y Dyffryn Caredig yn chwa o awyr iach

Menna Thomas

Trigolyn Dyffryn Ogwen yn cael chwa o awyr iach ar ôl 10 mlynedd
438874616_7563020340424288

Llais Ogwan mis Ebrill yn y siopau

Carwyn

Rhifyn mis Ebrill o bapur bro ar werth – mynnwch eich copi.