Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Rhiwlas, Pentir a Llandygai ymhlith y pentrefi fydd yn elwa o gynlluniau cysylltiad band llydan newydd

“Eleni mae pob un ohonom wedi gweld pa mor bwysig yw cael cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy”

Eryri heb sbwriel yw nod ymgyrch newydd

"Dydy sbwriel ddim yn anochel. Mae Eryri heb sbwriel yn bosib", meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri.

Gwydion a’i gân

Cyfansoddiad newydd y cyfnod clo

Beth am greu logo?

Cyfle i ddylunio logo newydd i Ysgol Pen-y-bryn ac Abercaseg, Bethesda.
Neuadd Rhiwlas

Canolfannau cymunedol yn cael ailagor yng Nghymru, ond “nid oes gorfodaeth arnyn nhw i wneud”, meddai’r Prif Weinidog

Mae Neuadd Bentref Rhiwlas wrthi yn trafod sut i gynnal asesiadau risg er mwyn ail agor yn raddol.
LlaisOgwan_Gorffennaf2020_gol360

Llais Ogwan Gorffennaf 2020

Golygwyd gan Rhodri Llŷr Evans

Disgyblion Penybryn yn dathlu ‘Ein Bro’

Ffilm newydd gan ddisgyblion blwyddyn 6 yn trafod yr ardal ddoe a heddiw.

Arwyddion newydd yn Nyffryn Ogwen yn annog gyrwyr i gadw pellter oddi wrth feicwyr

Dyma’r arwyddion cyntaf o’u math yng ngwledydd Prydain

Arwyddion newydd yn annog gyrwyr i gadw pellter oddi wrth feicwyr yng Ngwynedd

Dyma’r arwyddion cyntaf o’u math yng ngwledydd Prydain

Poblogaidd wythnos hon

Neges bwerus am barchu ein gwlad annwyl

Neges i ni i gyd yn ymbil arnom i gymryd gofal o'r ardal brydferth yma

10 stori fwyaf poblogaidd y gwefannau bro (Ion-Meh 2020)

Yn ôl yr ystadegau, mae pobol yn cael blas ar straeon gwreiddiol amrywiol yn Arfon a Cheredigion

Wythnos #EinBro yn dangos bwrlwm Dyffryn Ogwen

Edrych nôl ar wythnos lansiad digidol Ogwen360.

Rhaid Gwarchod Enwau Lleoedd

Sut mae gwarchod enwau lleoedd lleol?

Ysgolion Gwynedd ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon

Prifathro newydd Ysgolion Abercaseg a Pen y Bryn yn awyddus i dawelu ofnau rhieni

Mae Gethin Thomas eto i gwrdd â’r disgyblion mae’n bennaeth arnynt.

Rhagor o ddanfoniadau amgen yn y dyffryn

Asynnod Eryri yn danfon pecynnau bwyd i deuluoedd sy'n hunan-ynysu.

Sbwriel

Yn enw pob rheswm - pam?
Darllen Llais Ogwan Mehefin 2020

Llais Ogwan Mehefin 2020

Papur Bro Dyffryn Ogwen

Dim cinio ysgol arferol i ddisgyblion a dim gwaith marcio i athrawon – y “normal newydd” yn ysgolion Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi amlinellu ei gynlluniau er mwyn ailagor ysgolion ddiwedd y mis.