Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

2021_0610-Sbwriel-Lon-Dinas-3

Clirio hen wastraff yn Nhregarth

Trigolion lleol yn mynd i’r afael a thipio slei bach

“Rhyddhad mawr” fod gigs yn cychwyn eto – disgwyl noson “reit emosiynol” yn y gogledd

Gwilym Bowen Rhys a Neil ‘Maffia’ fydd y cyntaf i ganu yn Neuadd Ogwen ers blwyddyn a mwy

Llyfrgell Planhigion yn Gerlan 

Plannu Gerlan - garddio a rhannu planhigion ar y “patio” mawr
A860F54F-18CD-4C8A-839C

Gŵyl Gwenllian – cyfle i goffau a dysgu am y dywosoges

Digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o 10 hyd 13 Mehefin
2F4369C6-C608-403A-88E4

Dringo Mynydd Uchaf Prydain

Criw o Fethesda i ddringo Ben Nevis i godi arian i achos da
Frankie-1

Ymchiliad Frankie Morris: Cadarnhad ffurfiol am gorff wedi ei ganfod

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff y gŵr 18 oed gafodd ei ganfod ger Caerhun
Cae Rhosydd

Datblygiad Tai Cae Rhosydd 

Galw ar Gyngor Gwynedd i gywiro sefyllfa warthus

Canfod corff fel rhan o ymchwiliad i ddiflaniad Frankie Morris

Heddlu Gogledd Cymru wedi cael hyd i gorff mewn coedwig ger Caerhun

Ennill gwobr Prif Artist Eisteddfod T yn “fraint ar y mwyaf”

“Mae’r gwaith yn archwilio'r ymdeimlad o le, a'r syniad o fod â chysylltiad dwfn â'r dirwedd," meddai Rhiannon Gwyn am ei gwaith cerameg

Poblogaidd wythnos hon

Rhiannon Gwyn ydi Prif Artist Eisteddfod T

Yr artist o Sling yn cipio’r prif wobr yng nghystadleuaeth yr Urdd

Gwaith artist lleol i’w weld yn Storiel

Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith newydd gan Darren Hughes, sy'n byw yn ardal Bethesda
LleCHIy

Dyffryn Ogwen yn cloi taith Bardd Cenedlaethol Cymru

Ifor ap Glyn a 9Bach yn rhan  o’r digwyddiad i ddathlu treftadaeth ardaloedd chwarelyddol gogledd Cymru
1FA37C72-7DD1-4782-80F0

Mam Frankie Morris yn apelio am wybodaeth

Gwelwyd y llanc 18 oed ger tafarn y Faenol ym Mhentir ar 2 Mai

Diystyru tri oedd wedi bod dan ystyriaeth fel rhan o ymchwiliad Frankie

Heddlu yn dal i fod eisiau clywed am unrhyw wybodaeth allai helpu gyda’u hymchwiliad i ddiflaniad  Frantisek “Frankie” Morris

Barn y SRG am EP “Yr Ifanc Sy’n Gwneud Dim Byd”

Dyma farn rhai o bobl o fewn y sîn yma yng Nghymru ar gasgliad newydd y cerddor lleol, Dafydd Hedd
Ci1

Dweud eich dweud am reoli cŵn

Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn am farn y cyhoedd am Bwerau Rheoli Cŵn newydd 

CDs newydd Dafydd Hedd wedi cyrraedd!

Rhagor o wybodaeth am yr EP newydd: Beth sydd arno a sut fedrwch chi archebu un?
8898

Heddlu yn parhau gyda’r chwilio am Frankie Morris

Y llu yn awyddus i glywed gan yrwyr ceir penodol allai fod â gwybodaeth am y diflaniad
LlaisOgwan_Mai_2021-1

Llais Ogwan Mai 2021

Golygwyd gan Lowri Roberts