Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Dewch draw i Gyfarfod Cymunedol GwyrddNi

Chris Roberts

Cyfle i glywed mwy a chyfrannu at fudiad GwyrddNi ar yr 2il o Hydref
Clawr-Calendr-Llais-Ogwan-2024-2

Calendr Llais Ogwan 2024 ar werth

Carwyn

Y calendr ar gael i’w brynu o’r siopau am £4.50

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Dosbarthu cynnyrch lleol i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor

Nod Cadwyn Ogwen, sy’n cydweithio â’r brifysgol, ydy ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid lleol brynu cynnyrch tymhorol a chynaliadwy o’r ardal

Awydd helpu ail dîm rygbi Bethesda?

Carwyn

Chwilio am wirfoddolwyr i reoli a helpu efo cymorth cyntaf

Haf o hwyl i blant Dyffryn Ogwen

Menna Thomas

Partneriaeth Ogwen wedi cynnal llu o weithgareddau

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir
Llun HGC

Fandaleiddio peiriant diffibriliwr Rhiwlas

Carwyn

Heddlu’n apelio am wybodaeth
Cynllun rhannu Gwisgoedd Ysgol

Cynllun gwisgoedd ysgol wedi arbed miloedd a helpu’r amgylchedd

Anna Sethi

Partneriaeth yn cefnogi teuluoedd Dyffryn Ogwen

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Partneriaeth Ogwen ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Carwyn

Y bartneriaeth yng nghategori Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru

Awydd dod yn Arweinydd Tir Isel?

Robyn Morgan Meredydd

Cyfle i hyfforddiant am ddim i grŵp bach o bobl leol.

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”
DafyddHedd

Cân newydd Dafydd Hedd – Bia y Nos

Carwyn

Y sengl yn cael ei rhyddhau ar 15 Medi

Aelodau o Uno’r Undeb ar gynghorau Gwynedd, Caerdydd a Wrecsam am streicio

Bydd y streiciau’n cael eu cynnal fis nesaf tros gynnig tâl y gweithwyr, medd yr undeb
gruff-socials

Ydych chi’n barod ar gyfer Gŵyl Ara Deg?

Carwyn

Pumed rhifyn yr ŵyl yn dechrau nos Iau yma
Llun o dudalen Llywodraeth Cymru

Sylw cenedlaethol i Laethdy Gwyn

Carwyn

Caws Cosyn Cymru yn cael ymweliad Gweinidogol ac yn cyrraedd rhestr fer gwobrau nodedig

Cydnabyddiaeth i waith arloesol Cyngor Gwynedd ym maes troseddau rhyw

Mae hwn yn un o’r gwasanaethau cyntaf o’i fath i weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg