Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Ogwen

Cyfradd Covid yn uchel

Awdurdodau yn annog "gofal ychwanegol"

DewiMorgan

Dewi Morgan i fod yn Bennaeth Cyllid newydd Cyngor Gwynedd

Wedi gweithio ei ffordd o rôl hyfforddai, mae Dewi bellach wedi gwireddu breuddwyd chwarter canrif wrth ddod yn brif swyddog ariannol yr awdurdod

Buddsoddi dros £200,000 i hyrwyddo’r Gymraeg yng Ngwynedd

Y cyllid yn fodd i fenter iaith y sir "symud i'r wedd nesaf" wrth hybu a chynyddu'r defnydd o’r Gymraeg, meddai Dafydd Iwan

ParcioNadolig-21

Parcio am ddim yng Nghae Star o 11 tan 28 Rhagfyr

Rheswm arall i gefnogi busnesau lleol dros y Nadolig 

Diwrnod y Rhuban Gwyn yn “fwy perthnasol nag erioed”

“Pwyslais Diwrnod y Rhuban Gwyn yw codi llais, ac annog dynion a bechgyn i ysgwyddo'r cyfrifoldeb i gael gwared ar drais yn erbyn menywod"

Nwyddau mislif am ddim yn llyfrgelloedd Gwynedd

Bydd nwyddau am ddim ar gael mewn deg llyfrgell ar draws y sir er mwyn mynd i'r afael a thlodi mislif

Nwyddau mislif am ddim trwy Lyfrgelloedd Gwynedd

Dyma sut mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn ceisio mynd i'r afael â thlodi mislif

Troi Gwener Du yn Gwener Gwyrdd

Prosiect newydd yn annog trigolion Dyffryn Ogwen i droi Dydd Gwener Du yn Gwener Gwyrdd - drwy roi yn hytrach na phrynu

Lansio llyfryn sy’n “siŵr o ddod â phob aelod o’r gymuned at ei gilydd i fwynhau amrywiol weithgareddau”

Bydd 'Bro Ni' yn cael ei lansio yn y Galeri yng Nghaernarfon heno (19 Tachwedd), a bydd modd cael gafael ar y llyfryn o nifer o siopau llyfrau Cymraeg

Poblogaidd wythnos hon

Gwynedd â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yng Nghymru

Mae gan y sir 694.4 achos ymhob 100,000 o’r boblogaeth

Lansio arddangosfa er mwyn dathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi Un Nos Ola Leuad

“Llygad y Lleuad fydd y prosiect cyntaf ym mhrif atriwm Pontio ers i ni ail-agor, ac mi fydd sicr yn wledd weledol a chlywedol!”

Llyfrgell y Petha – arbed arian ac atal gwastraff

Rhannu eich barn ar gynllun sydd ar gychwyn yn Nyffryn Ogwen ac ardaloedd cyfagos

Lansio llyfryn newydd i ddathlu croesi 500 o gyfranogwyr

Bro360 yn cynnal digwyddiad yng Nghaernarfon i lansio llyfryn gweithgareddau Bro Ni

Dyffryn Gwyrdd – materion amgylcheddol ar frig yr agenda

Yn ystod wythnos mae merch o’r ardal yn mynychu COP26, mae adeilad y Clwb Rygbi yn cystadlu i fod yn ‘Adeilad Carbon Sero y Flwyddyn’
Llun_calendr-Llais-Ogwan-2022

Calendr Llais Ogwan 2022 ar werth

Rhywbeth ar gyfer yr hosan Nadolig - lluniau hardd o Ddyffryn Ogwen i'w gweld yn y calendr

Myfyrwraig ifanc o Wynedd am gynrychioli Cymru yn COP26

Bydd Clara Newman o Lasinfryn yn mynychu'r uwchgynhadledd yn Glasgow fel llysgennad hinsawdd

Cefnogaeth Aelod o’r Senedd i ddynes leol sy’n dioddef o endometriosis

"Mae’r diffyg gwasanaethau arbenigol yng ngogledd Cymru yn sgandal"

Clod i Gwydion yn Eisteddfod yr Urdd

Mae'r myfyriwr o Rachub wedi ennill y drydedd wobr yng nghystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr

Ail-agor Pont Sarnau

Gwaith cynnal wedi ei gwblhau

Rhifynnau digidol