Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Cau rhan o lwybr Parc Meurig dros-dro

Coeden dderw dros 200 oed wedi cwympo

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Plannu 100 o Goed Derw

Fel rhan o brosiect Dyffryn Gwyrdd a'i hariennir gan y Loteri Genedlaethol.  

Taith i goffau 120 mlynedd Streic Fawr y Penrhyn yn amlygu pwysigrwydd Merched y Chwarel

“Pe bai unrhyw un sy’n credu bod merched yn ddi-rym yn y gymdeithas honno - mae’r streic yn dangos nad ydi hynny’n wir,” meddai Dr Dafydd Roberts.

Beicio yn hytrach na ‘chlybio’...?

Beicio yn hytrach na ‘chlybio’…?

y flaengaredd o feicio’n feunyddiol
Y Farchnad yn Neuadd Ogwen

Marchnad Ogwen

Dim Marchnad ar hyn o bryd
Llais-Ogwan-Tachwedd-2020

Llais Ogwan Tachwedd 2020

Golygwyd gan Rhys Llwyd

Cyfle am swydd

Siop Ogwen am benodi Swyddog Datblygu
Saran, Mali, Beca, Beca a Medi

Sut ‘dyn ni fel myfyrwyr yn teimlo… go iawn..

Ymateb ychydig o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i gynllun profi newydd y Llywodraeth cyn y Nadolig.

Poblogaidd wythnos hon

Cyngor Gwynedd yn holi barn er mwyn sicrhau’r gorau i bobol ifanc Arfon

Y nod yw "sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr."

Swpar chwaral!

Chwilio am fwyd da wedi'i ddanfon i'ch drws?

Ysgolion Cymru yn dathlu diwrnod plant mewn angen – a chodi cannoedd o bunnau

Gwalltiau gwyllt, pyjamas a disco caneuon Cymraeg

Cadarnhau achos o’r coronafeirws yn Ysgol Gynradd Llanllechid

Disgyblion swigen blynyddoedd 4, 5 a 6 yn hunanynysu

Ffilmiau Cymraeg ar Amazon Prime am y tro cyntaf

Cwmni Da sydd wedi cynhyrchu’r ddwy ffilm

Rhyddhad i Ceri-Ellen: Y Nadolig heb ei ganslo wedi’r cyfan

"Do’n ni ddim yn meddwl fysa ni’n cael mynd adref dros y Nadolig o’ gwbl.”

Prifathrawon yn gytûn wrth groesawu’r penderfyniad i ganslo arholiadau’r flwyddyn nesaf

Ymateb y disgyblion yn gymysg, wrth iddyn nhw wynebu cyfnodau hir o asesu

Cwrw Ogwen yn barnu cynlluniau trethi’r Canghellor sy’n bygwth bodolaeth bragdai bychain

“Mae hyn yn mynd i godi fwy o broblemau a fwy o boen i fusnesau,” meddai Cwrw Ogwen.
SCRABELS

Mae siopa’n lleol yn bwysicach nag erioed 

Rhesymau i gefnogi busnesau lleol y Nadolig hwn

Bwystfilod Bach Bethesda

Rygbi dan chwech