Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Llais-Ogwan-Medi-2020

Llais Ogwan Medi 2020

Papur Bro Dyffryn Ogwen - golygydd Dewi Morgan

Cystadleuaeth Enwi Bwyty

Gwobr - Taleb Bwyd £30

Parcio anghyfrifol ger Llyn Ogwen – eto!

Roedd nifer o geir wedi parcio yn anghyfrifol ger arwyddion yn dweud yn glir – Dim Parcio.

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Logo Ogwen360

Sefydlu Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

Ymunwch gyda’r clwb wrth i ni gychwyn ar ein hail lyfr! 

Ffens cae synthetig Plas Ffrancon wedi ei ddifrodi

Pobol wedi torri mewn i’r cae’n anghyfreithlon

Llifogydd – gostyngiad Treth Cyngor posib

Mae'n bosib eich bod yn gymwys am ostyngiad os ydych chi wedi gorfod symud o'ch eiddo oherwydd difrod llifogydd Storm Francis.

Francis yn gadael ei hôl

Storm yn taro Dyffryn Ogwen.

Meddygfa’r Hen Orsaf – cyfyngu galwadau ffôn gyda meddyg

Trefniadau newydd yn cael eu cyflwyno.

Poblogaidd wythnos hon

Asgellwr Bethesda yn ymarfer gydag Undeb Rygbi Sweden

Mae Gwion Källmark Williams, asgellwr Clwb Rygbi Bethesda, wedi ei ddewis i fod yn rhan o garfan hyfforddi Undeb Rygbi Sweden

Cynllun ‘Byw a Bod’

Partneriaeth Ogwen yn croesawu pedwar wyneb newydd.

Achub criw o naw o ddynion o Lundain oddi ar fynydd Tryfan

Roedd un wedi cael pwl o banig, nid am y tro cyntaf wrth ddringo mynydd

Cyfle i roi cynnig ar griced

Cyfres o sesiynau blasu yn ystod mis Awst.

Cyflwyno trefn o dalu am barcio heb bres yng Ngwynedd

Bydd modd talu gydag ap ffôn

Rhiwlas, Pentir a Llandygai ymhlith y pentrefi fydd yn elwa o gynlluniau cysylltiad band llydan newydd

“Eleni mae pob un ohonom wedi gweld pa mor bwysig yw cael cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy”

Eryri heb sbwriel yw nod ymgyrch newydd

"Dydy sbwriel ddim yn anochel. Mae Eryri heb sbwriel yn bosib", meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri.

Gwydion a’i gân

Cyfansoddiad newydd y cyfnod clo

Beth am greu logo?

Cyfle i ddylunio logo newydd i Ysgol Pen-y-bryn ac Abercaseg, Bethesda.