Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

1

Cynefin a Chymuned

Penwythnos o sgyrsiau a gweithgareddau i ddathlu a dysgu am ein diwylliant a hanes

Cyfarfod côr cyntaf ar ôl 18 mis 

Côr dros y Bont - Côr dysgwyr Cymraeg yn ymarfer mewn polytunnel
E_fWtR7WUAMeR_D

Llais Ogwan nôl mewn print

Am y tro cyntaf ers deunaw mis, mae copi o bapur bro’r Dyffryn ar gael i’w brynu o’r siopau

Cerbydau trydan i hel ailgylchu

Daw hyn yn dilyn treial yn ardal Dyffryn Ogwen yn gynharach yn y flwyddyn

Cymeradwyo cais ar gyfer canolfan fenter newydd ym Methesda

Mae'r cynlluniau'n cynnwys swyddfeydd, gweithdai, mannau cyfarfod a llety bync

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"
Unknown

Ymweld â chynefin adar prin yn Nyffryn Ogwen 

Er gwaethaf bygythiad diweddar, mae newid ar droed i’r boblogaeth 

Etholaeth Arfon yn diflannu yn ôl cynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

Fe fydd Caernarfon a Dolgellau gyda'i gilydd mewn un etholaeth newydd, a Bangor a Llanrwst mewn un arall

Criced lleol ar frig y tabl!

Yng nghystadleuaeth chwaraeon lleol Bro360, darn am Glwb Criced Bethesda fu'n fuddugol

Poblogaidd wythnos hon

Gŵyl Bro – Llyfrgell Planhigion Gerlan

Dathlu dod at ein gilydd eto a chreu lle da yn ein cymuned

Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o'r holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal yn rhan o'r ŵyl dros y penwythnos

Partneriaeth newydd i droi eiddo eglwysig segur yn dai fforddiadwy

Elusen Cyfiawnder Tai Cymru wedi dewis cydweithio â Grŵp Cynefin i geisio troi eglwysi a chapeli segur yn gartrefi ar gyfer pobol leol

Plas Ffrancon ar gau Ddydd Sadwrn

Ni fydd y Ganolfan Byw’n Iach ym Methesda ar gael o 10.30am

Gŵyl Bro – Llyfrgell Planhigion Gerlan

Dod at ein gilydd eto a dathlu'n cymunedau

Gig i ddathlu talent lleol ym Methesda

"Ymhyfrydwch yn y ffaith bod sin gerddoriaeth Bethesda a’r ardal mewn dwylo diogel ar gyfer y dyfodol”

Poster Noson Ogwen

Gig Noson Ogwen – cerddoriaeth byw gan artistiaid lleol

Pump o artistiaid cyffrous i'w mwynhau mewn un noson yn Nghlwb Rygbi Bethesda ar 4 Medi

Cynghorau Cymru yn croesawu ffoaduriaid o Affganistan

“Fyddwn i ddim eisiau gweld mewn mis fod nifer o unigolion a theuluoedd yn cael eu lladd yn Affganistan pan roedd gennym ni’r cyfle i helpu nhw"

C0F0F058-C8FC-4E16-847E

Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru

Bethesda yn sicrhau y Gynghrair gyda record 100%
Prawf

Profion Covid cyflym ar gael yn lleol

Mae profion llif unffordd ar gael i rai sydd heb symptomau’r haint

Rhifynnau digidol