Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Dyffryn Caredig i gynnig trafnidiaeth cymunedol a chynaliadwy

Menna Thomas

Lansio cynllun newydd £327,411 ar gyfer Dyffryn Ogwen

Taith Bob Coblyn

Abbie Jones

Dilynwch daith Bob Coblyn o amgylch Dyffryn Ogwen yn yr wythnosau cyn y Nadolig.
IMG_1438

Sion Corn ar daith o amgylch yr ardal

Carwyn

Cofiwch ddod i ddweud helo i’r dyn ei hun ar 9 Rhagfyr

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod “diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth” yn y sir

Y cynllun rhandiroedd sy’n adfywio byd natur a bywyd gwyllt

Lowri Larsen

Mae Dyffryn Caredig Partneriaeth Ogwen yn un enghraifft o randir llwyddiannus gan fenter gymdeithasol

Parcio am ddim cyn y Nadolig

Carwyn

Dim angen talu ym maes parcio Cae Star ar ôl 11am o 9 tan 26 Rhagfyr

Cydweithfa – gofod cydweithio newydd yn lleol

Robyn Morgan Meredydd

Cynnig hanner pris tan diwedd y flwyddyn yn y gofod cydweithio yng Nghanolfan Cefnfaes
402344525_318263724288734

Pwy fydd y Siôn Corn cyflymaf?

Carwyn

Ras 5k er budd Carnifal Bethesda ar ddydd Sadwrn, 2 Rhagfyr

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

“Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn”

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

Cadi Dafydd

“Be’ rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau,” medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Awydd dysgu sut i greu ataliwr drafft?

Robyn Morgan Meredydd

Dewch i sesiwn i helpu’r gymuned i gadw’n gynnes trwy’r gaeaf

Dau grys Cymru wedi eu harwyddo yn rhan o Ocsiwn Nadolig

Ar Goedd

Mae eitemau eraill yn cynnwys celf, cynnyrch a phrofiadau’n lleol
Untitled-design-2023-06T145001

Rhagflas o eitemau’r Ocsiwn Nadolig!

Ar Goedd

Mae gwledd yn eich aros yn Dôl Dafydd!
IMG_1327

Llyfrau ar y fwydlen yn Hwb Ogwen

Carwyn

Cynllun Caru Darllen yn darparu llyfrau am ddim i blant

‘Darlith Saunders a’i Dylanwad’

Ieuan Wyn

Brwydr yr Iaith dros 60 mlynedd

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago