Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

“Dydy’r Cymry erioed wedi parchu fi a rhoi cyfle i mi ganu yma o gwbl”

Lowri Larsen

Ar drothwy Noson Lawen Dyffryn Ogwen, y gantores Tammy Jones sy’n trafod mynd i Loegr i ddatblygu ei gyrfa

Talentau Dyffryn Ogwen ar lwyfan Noson Lawen

Carwyn

Noson o adloniant lleol ar y rhaglen nos Sadwrn  

Cynnydd mewn achosion ‘annymunol’ tuag at staff derbynfa’r feddygfa

Carwyn

Mwyafrif y 7,250 o gleifion yn gefnogol ond annog pawb i ddangos parch

Dim ysgol i nifer oherwydd y tywydd

Carwyn

Ysgolion a’r llyfrgell ar gau wedi eira dros-nos

Ysgolion ar gau oherwydd yr eira

Carwyn

Rhybudd tywydd a rhagolygon gaeafol yn golygu fod sawl ysgol ynghau heddiw

Cynghorwyr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ystadegau “calonogol”

Mae’r ffigurau’n dangos “symudiad pendant i’r cyfeiriad cywir”
D1218F57-302B-4C8C-91EE

Sesiynau ymarfer corff wythnosol i bobl hŷn

Carwyn

Croeso cynnes i bobl o bob gallu yn nosbarthiadau Heini Pesda

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cynhyrchydd caws yn gobeithio manteisio ar ymwelwyr ag atyniad lleol i ledaenu’r gair am gynnyrch unigryw

Lowri Larsen

Mae Caws Cosyn gan Laethdy Gwyn, sydd wedi’i leoli ger ZipWorld ym Methesda, yn cael ei greu gan ddefnyddio llaeth dafad

Dewch i ddathliad agoriadol Llaethdy Gwyn

Robyn Morgan Meredydd

Noson hwyl efo Cosyn Cymru ar ddydd Gwener 10fed o Fawrth, 5-8yh

Clwb Gwnïo Gofod Gwneud – dewch i ymuno ar nosweithiau Mawrth

Robyn Morgan Meredydd

Sesiynnau wythnosol i ddysgu neu adnewyddu sgiliau gwnïo

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith
Picture1

Bwrw bol yn Nhregarth

Ar Goedd

Bydd cymhorthfa ar y cyd yn cael ei chynnal yn Nhregarth
Einir-Wyn-Williams1

Merch Ffrancon House yn Gynghorydd

Ffion Edwards

Y ferch leol, Einir Wyn Williams, sy’n ateb ychydig o gwestiynau i ni ddod i ddysgu mwy amdani
09B62756-56F9-4C3A-A7AB

Ysgol Roc yn Neuadd Ogwen

Carwyn

Hwyl hanner tymor i bobl ifanc 10 oed a hŷn ar ddydd Iau

Gwefan newydd yn cofnodi pwysigrwydd corlannau’r ardal

Carwyn

Lluniau ac ymchwil gan Nigel Beidas yn adrodd hanes pwysig lleol