Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Mapio Mwsog yn Nyffryn Ogwen

Gwyneth Jones

Prosiect cyffrous sy’n cofnodi bioamrywiaeth leol ac yn cysylltu pobl â’r byd o’u cwmpas

Lansio Paned i’r Blaned yn Nyffryn Ogwen

Gwyneth Jones

Cyfle i sgwrsio am bopeth amgylcheddol yn y Gymraeg
IMG_2413

Gradd er anrhydedd i Manon Steffan Ros

Carwyn

Prifysgol Bangor yn cydnabod cyfraniad y nofelydd

Mwrdwr ar y Maes – Sioe glwb Bara Caws

Carwyn

Taith yn ymweld Neuadd Ogwen, Bethesda am 2 noson a Neuadd y Dref, Llanfairfechan

Gŵyl Gwenllïan 2024

Robyn Morgan Meredydd

Penwythnos llawn gweithgareddau diwylliannol i ddathlu merched y Carneddau.

Does dim un ffordd benodol o wneud pethau wrth gymunedoli

Huw Bebb

“Dw i wedi dysgu lot o sgiliau newydd, wedi fy ysbrydoli gan bob math o wahanol bobol, ac yn gobeithio ein bod ni fel cwmni wedi gwneud gwahaniaeth”

Dathlu Iaith Pesda

Robyn Morgan Meredydd

Llechi ar hyd Stryd Fawr Bethesda i ddathlu iaith unigryw’r Dyffryn

Cyfanswm grantiau gan Elusen Ogwen yn mynd dros £50,000

Caren Brown

Ariannu prosiectau sy’n gwella’r amgylchedd lleol

Marchnad Ogwen yn dod i ben

Lois Nottingham

Cau drysau’r farchnad.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Etholiad cyffredinol – pwy sy’n sefyll yn yr etholaeth newydd?

Enwau’r ymgeiswyr ar gyfer Bangor Aberconwy wedi eu cadarnhau

Gwaith Rhiannon Gwyn yn serennu yn yr Amgueddfa Lechi 

Carwyn

Arddangosfa unigol cynta’r artist o Sling

Gŵyl Gwenllian 2024

Abbie Jones

Bydd Partneriaeth Ogwen yn cynnal Gŵyl Gwenllian eto eleni i ddathlu merched y Carneddau.

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Gwobr cenedlaethol i fusnes Angladdau Enfys

Carwyn

Busnes lleol yn cipio categori gofal cwsmer

Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen – cofnod llafar o hanes yr ardal

Robyn Morgan Meredydd

Prosiect hanes llafar yn casglu a dathlu Dyffryn Ogwen
H-R-Jones

Gŵr â Chymru yn ei Galon – Darlith Goffa Dafydd Orwig

Carwyn

Glyn Tomos fydd yn trafod H.R. Jones, Trefnydd cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru
IMG_2013

Cyllid ar gael i dacluso blaen eiddo gwag

Carwyn

Bethesda yn un o 18 ardal fydd yn elwa o’r cynllun