Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

EC111DC2-9037-40AF-B781

Arestio tri wrth ymchwilio diflaniad Frankie

Heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am ddiflaniad y gŵr deunaw oed
1FA37C72-7DD1-4782-80F0

Ditectifs yn parhau i chwilio am Frankie

Gwelwyd o ddiwethaf ger tafarn ym Mhentir

“Siom” pobol ifanc nad oes fawr o newid i Lywodraeth Cymru wedi’r etholiad

Er bod rhai pethau “positif” wedi dod o'r etholiad, mae ambell ddisgybl Safon Uwch yn synnu bod cyn lleied o bobol 16 i 18 oed wedi pleidleisio
184773376_1551688248369630

Ydych chi wedi gweld Frankie?

Beic y gŵr ifanc wedi ei ganfod ym Mhentir

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru

Hystings wyneb i waered Arfon: ein dyfodol ni

Tri syniad pendant gan bobol ifanc Arfon i'n gwleidyddion

Bethesda-a-Penrhyn

Digwyddiad i rannu manylion am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd

Gallai Dyffryn Ogwen a thirwedd llechi’r ardal sicrhau statws UNESCO eleni

A5 ar gau dros-dro ger Bethesda

Coeden wedi rhwystro’r ffordd

Hel sbwriel ym Mharc Meurig

Criw da wedi dod ynghyd ar gyfer y sesiwn hel sbwriel drefnwyd gan Bartneriaeth Ogwen

Poblogaidd wythnos hon

header__image_cd

Pwy yw Calum Davies? (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) – Proffil Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw ‘Fotio am Fory’ Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdan eu hunain a’u polisïau…

Rhybuddion i fodurwyr ochrau Llyn Ogwen

Mae'r awdurdodau wedi gosod arwyddion newydd i annog pobl i gymryd pwyll a pharcio'n gyfrifol

Canolfannau hamdden Gwynedd yn ailagor wythnos nesaf

Bydd modd i gwsmeriaid ymweld â’r campfeydd, cymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon, a defnyddio'r pyllau nofio

Pwy yw Sian Gwenllian (PC) – Arolwg Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw 'Fotio am Fory' Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdanynt a’u polisïau...

Plas Ffrancon yn ail-agor o 4 Mai

Byw’n Iach yn cyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer ail-agor ar gyfer gweithgareddau dan-do yn y ganolfan hamdden

Cynlluniau ar gyfer trac beicio

Rhowch eich adborth ar y syniad o ddatblygu trac ‘pwmp’

Abbie Edwards – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y diweddaraf yn y gyfres sy'n rhannu ei phrofiadau ydi Ceidwad y Carneddau, sy'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol

Awydd rhoi cynnig ar griced?

Sesiynau blasu yn cael eu cynnal 

Mary Gillie – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y diweddaraf yn y gyfres yn bwrw golwg nôl ar y 12-mis diwethaf

Yr Athro Deri Tomos – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y gwyddonydd a'r athro o Brifysgol Bangor wedi ymddeol yn trafod ei brofiadau