Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Gŵyl Gwenllïan eisiau gwneud pethau “ychydig bach yn wahanol eleni”

Lowri Larsen

Bydd y dathliad ym Methesda ar Fehefin 10 ac 11 yn dathlu merched y Carneddau

Cynnal ystafelloedd dianc i godi ymwybyddiaeth am droseddau seibir

Lowri Larsen

“Maen nhw’n sôn rŵan bod troseddau seibir yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig”

Gŵyl Gwenllïan – llu o ddigwyddiadau

Robyn Morgan Meredydd

Penwythnos o ddathlu Merched y Carneddau – 10 a 11 Mehefin, Bethesda

Grant i bobol sy’n berchen eiddo sy’n wag ers dros 12 mis

Lowri Larsen

Mae 22,457 eiddo gwag hirdymor trethadwy yng Nghymru, gyda 1,446 ohonynt yng Ngwynedd

Rhoi llwyfan i gerddorion Affricanaidd “yn rhan o egwyddorion Neuadd Ogwen”

Lowri Larsen

Mae dathliad yn y neuadd yn Nyffryn Ogwen yr wythnos hon (Mehefin 1-3)

Gwydion Rhys yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2023

Daw o Rachub yn Nyffryn Ogwen, ac mae’n astudio yn Llundain
Llun o gyfrif Twitter y Parc

Annog pwyll wrth barcio

Awdurdodau am weld pobl yn meddwl cyn ymweld â’r ardal

Dathliad Cymru Affrica 2023: Neuadd Ogwen yn croesawu artistiaid

Carwyn

Bethesda yn dathlu diwylliant a chelfyddydau Affricanaidd

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

‘Angen bod yn ymwybodol o dorcalon a galar’

Lowri Larsen

Bydd grŵp i gefnogi pobol sy’n galaru yn cwrdd unwaith y mis ym Methesda

Creigiau Geirwon: cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Pendraw

Carwyn

Drama Wyn Bowen Harries yn dod i Pontio ym mis Mehefin
GwenGruffudd2023_A4

Cyfle i glywed am uchelgais ‘Ogwenydd’, bardd-chwarelwr o’r fro

Carwyn

Darlith Goffa Dafydd Orwig yn Llyfrgell Bethesda ar 5 Mehefin

Mae Cadwyn Ogwen wedi ehangu!

Robyn Morgan Meredydd

Datblygiadau cyffrous i’ch hwb bwyd lleol.

Carnifal Bethesda’n “dod â’r gymuned at ei gilydd”

Lowri Larsen

Mae’r carnifal yn ôl ar ei draed am yr ail flwyddyn yn olynol, a hynny ar ôl 30 mlynedd o beidio â chael ei gynnal
thumbnail_image0-972x601-1

Beca yn Is-gadeirydd Cyngor Gwynedd

Cynghorydd Tregarth a Mynydd Llandygai wedi ei hethol yng nghyfarfod blynyddol
posterEnfys

Argraffdy a’i wreiddiau yn lleol i gael sylw yn Storiel

Carwyn

Arddangosfa yn tynnu sylw at waith argraffdy Seren