Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Cyfle i ddathlu a diogelu treftadaeth drwyadl Gymraeg

Mae angen mynd i’r afael o ddifrif ag anrhaith gor-dwristiaeth, a rhwystro unrhyw lithriad yn y canrannau sy’n gallu siarad Cymraeg

Rhybuddio pobol sy’n anwybyddu rheolau parcio y gallai eu ceir gael eu symud

Cyngor Gwynedd a Heddlu'r Gogledd yn cydweithio i fynd i’r afael â’r problemau o barcio anghyfreithlon ac anghyfrifol

Mark Drakeford yn clywed am y cynlluniau ar gyfer Canolfan Cefnfaes

£200,000 tuag at adnewyddu Canolfan Cefnfaes

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â gwaith Partneriaeth Ogwen ac yn diolch am eu gwaith yn ystod y pandemig

“Teimladau cymysg” am gynnwys dringo yn amserlen y Gemau Olympaidd

Mae'r dringwr o Fethesda, Ioan Doyle, yn nodi bod gwahaniaeth mawr rhwng dringo awyr agored a dringo dan do

Ardaloedd llechi Gwynedd i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau'r cais mewn cyfarfod heddiw, 28 Gorffennaf

Ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau eu penderfyniad

Synnu at yr ymateb ar ôl dringo un o brif fynyddoedd yr Alpau dwsin o weithiau

Calum Muskett yn dweud fod ei fagwraeth yn Nyffryn Ogwen wedi bod o gymorth i'w lwyddiant 

Lansio Hwb y Dyffryn Gwyrdd

Menter diweddaraf Partneriaeth Ogwen am wneud gwahaniaeth amgylcheddol a chymdeithasol

Mynyddwr o Fraichmelyn yn dringo’r Matterhorn

Calum Muskett wedi cyrraedd copa un o fynyddoedd ucha’r Alpau

Poblogaidd wythnos hon

AS yn ymweld â chlwb ar ei newydd wedd

Cwblhawyd y gwaith ar Glwb Rygbi Bethesda yn 2019

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Taith Lle-CHI yn gyfle i ddathlu treftadaeth bröydd chwarelyddol y gogledd

Ifor ap Glyn yn gobeithio y byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn yn sbardun i roi hwb i ailgysylltu pobol â'u treftadaeth

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Trafod rheolau newydd i daclo problemau baw cwn

Ymgynghoriad diweddar wedi dangos fod mwyafrif clir o blaid a mynd i’r afael â pherchnogion anghyfrifol

Cynghorydd yng Ngwynedd yn honni fod swyddi lletygarwch ar gael er gwaethaf ofnau am ddiweithdra

“Dydi’r gwaith ddim yn broblem cyn belled â bod pobol yn barod i wneud y gwaith," meddai un cynghorydd o Ben Llŷn
LlaisOgwan_Gorffennaf_2021

Llais Ogwan Gorffennaf 2021

Golygwyd gan Dewi Morgan

Arddangosfa enfawr artistiaid lleol 

Ymylon y Llechen yn dathlu gwaith artistiaid Dyffryn Ogwen mewn arddangosfa yn Oriel Môn