Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Huw Davies yng ngharfan Chwe Gwlad Cymru dan 20

Carwyn

Y chwaraewr rheng ôl wedi chwarae mewn sawl gêm gyfeillgar diweddar dros ei wlad

Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Ogwen

Chris Roberts

Partneriaeth Ogwen wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gyfer 2022

Cofio J. Elwyn Hughes

Ieuan Wyn

Y Prifardd Ieuan Wyn sy’n cofio am yr ieithydd, awdur a’r hanesydd, ac yn manylu ar ei gyfraniad lleol yn Nyffryn Ogwen a’i gymwynas yn genedlaethol

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

Cofio Dr John Elwyn Hughes

Carwyn

Yr awdur, ieithydd a hanesydd o Ddyffryn Ogwen wedi marw

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Trefnu cyngerdd i godi arian ar gyfer pobol Wcráin ar ôl gweld lluniau trychinebus bob dydd

Mae Côr y Penrhyn a Chôr y Brythoniaid am ddod ynghyd yng Nghadeirlan Bangor ar Fawrth 4

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni
340567D8-A59E-4E15-91C4

Ethol Catrin Wager yn ymgeisydd Plaid Cymru

Dewisodd aelodau’r blaid yn Arfon yn dilyn hystings lleol

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Dweud eich dweud am Ofod Cyd-Weithio yng Nghefnfaes

Robyn Morgan Meredydd

Cyfle i roi eich barn am sut y gallwn ddatblygu’r Gofod Cyd-Weithio yng Nghanolfan Cefnfaes

Huw yn nhîm rygbi Cymru dan 20

Carwyn

Cymru i wynebu Gwlad Pwyl ym Mharc yr Arfau

Ysgolion ar gau eto oherwydd yr eira

Carwyn

Sawl ysgol ar gau heddiw (19 Ionawr)

Siâr o arian “Codi’r Gwastad” i brosiect ym Methesda

Rhannu bron i £19m rhwng cynlluniau ardaloedd llechi

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

Ysgolion ym Methesda ar gau yn dilyn eira

Carwyn

Abercaseg a Phenybryn ar gau heddiw (18/1/23)

Peint a Sgwrs Pesda

Daniela Schlick

Dechrau da i’r flwyddyn newydd