Ogwen360

Croeso i wefan fro Dyffryn Ogwen

Stori Ela Lois

Dyma stori Ela Lois.

Beth yw eich barn am y wefan hon?

Arolwg i gasglu eich barn chi - pawb sy'n cyfrannu at eich gwefan fro neu'n ymweld â hi

#EinBro – wythnos o weithgarwch lleol ym Mehefin

Ymunwch â DyffrynNantlle360, BroAber360, Ogwen360 a Clonc360 i gyfrannu eich straeon amrywiol

Dim dewis ond teithio i Lundain i gynrychioli Arfon

Trefn newydd Jacob Rees-Mogg yn rhoi ASau o Gymru mewn "sefyllfa amhosib"

Busnes leol ar restr fer ‘Good Food Awards’

Mae cwmni cacennau o Fethesda wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobrau bwyd cenedlaethol y ‘Good …

Canolfan ailgylchu Llandygai ymhlith canolfannau ailgylchu sydd yn ail agor yng Ngwynedd

Pump o’r wyth canolfan ailgylchu yng Ngwynedd yn ail agor.

‘Nid anfon pobol adref o’u hail dai rŵan ydy’r ateb’ – Arweinydd Cyngor Gwynedd

Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd, sy’n ateb cwestiynau trigolion lleol am ymateb y sir i’r argyfwng

Ailddechrau blwyddyn ysgol yn opsiwn i addysg yng Ngwynedd

Mae sawl opsiwn yn cael eu hystyried gan Gyngor Gwynedd i leihau effaith y coronafeirws ar blant

Nid anfon pobol adref o’u hail dai rŵan ydy’r ateb – Arweinydd Cyngor Gwynedd

Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd, sy'n ateb eich cwestiynau chi am ymateb y sir i'r argyfwng

Poblogaidd wythnos hon

Pennaeth newydd yn Abercaseg a Phen-y-bryn

Nid yn aml mae pennaeth yn cychwyn cyfnod yn arwain ysgol pan nad ydi’r mwyafrif o’r disgyblion yn …
Llais Ogwan Mai 2020

Llais Ogwan Mai 2020

Nid oes copi papur o’r Llais eto y mis hwn.

Cynnydd o 80% yn y galw am fanciau bwyd yn Arfon

Mae Banc Bwyd Arfon wedi diolch am gefnogaeth y gymuned leol.

Parc Cenedlaethol Eryri a chwmnïau lleol yn croesawu canllawiau Llywodraeth Cymru

Galw ar drigolion gwledydd Prydain i barchu’r rheolau a’r mesurau yng Nghymru er mwyn gwarchod pawb.

Cydweithio â busnesau lleol i gefnogi unigolion bregus

Yn ystod yr wythnos diwethaf fe dderbyniodd 131 o bobol bregus Gwynedd becyn bwyd.

Coronfafeirws: Cyfeirlyfr cynlluniau cymorth yr ardal

Cyfeirlyfr arbennig gan Gyngor Gwynedd yn rhestri manylion cynlluniau cymorth yn yr ardal.

Arestio deg o gerddwyr o Lundain yn ardal Bethesda

Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud wrth y bobol am“fynd adref ar unwaith”

Croesawu newidiadau i grantiau ailgartrefi

Ail gartrefi yng Nghymru ddim yn gymwys i dderbyn grant o £10,000

Hoffi, rhannu a chreu i ddangos ein bro i’r byd

Sesiwn ddigidol Bro360 am sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i wneud gwahaniaeth i'ch bro.

Cerddoriaeth werin a chadwyni bwyd, sgwrs gyda Patrick Rimes

Sut mae coronafirws wedi newid bywyd i'r seren gerddoriaeth werin Patrick Rimes?