Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

IMG_8915

Biniau dillad ysgol wedi symud

Carwyn

Cyfle o hyd i roi hen ddillad ysgol i’w hail-ddefnyddio
Academi-Bwyd-a-Diod-Dyffryn-Ogwen-1

Awydd gwerthu cynnyrch trwy Hwb Cadwyn Ogwen?

Carwyn

Gwnewch gais i ymuno Academi Bwyd a Diod Dyffryn Ogwen

Criw newydd Y Lle Celf

Non Tudur

Bydd llyfryn gweithgareddau ar gael i blant sy’n ymweld â’r arddangosfa fawr eleni
294620821_3143993169145776

Cyfle i ddysgu mwy am gynlluniau’r “Hen Bost”

Carwyn

Partneriaeth Ogwen wedi prynu’r adeilad ac am rannu gwybodaeth am y dyluniadau cychwynnol
Rhai o yrwyr y bws gwennol

Bws Ogwen yn cychwyn

Carwyn

Mae’r gwasanaeth bws gwennol trydan newydd yn dechrau rhedeg o 21 Gorffennaf

Siâr o £1.8 miliwn i ehangu Ysgol Llanllechid

Arian wedi ei glustnodi i gynyddu capasiti Llanllechid er mwyn cefnogi’r gymuned i ffynnu
IMG_8928

Llais Ogwan – mynnwch eich copi fis Gorffennaf

Carwyn

Rhifyn yr haf ar gael o’r siopau a gwerthwyr lleol rŵan

Cymorth posib i sêr chwaraeon Dyffryn Ogwen

Carwyn

Elusen ‘Cofio Robin’ yn cynnig help llaw

Ail-ddefnyddio gwisgoedd ysgolion yr ardal

Mae biniau casglu yn disgwyl am hen wisgoedd yn ysgolion ar draws Dyffryn Ogwen cyn diwedd y tymor

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Lôn Las Ogwen

Dweud eich dweud am lwybrau

Ymgynghori ar gynllun gwella hawliau tramwy

Wythnos brysur, brysur, brysur!

Tom Simone

Profiad gwaith disgyblion Dyffryn Ogwen – criw gweithgar a brwdfrydig ac wythnos llawn gweithgareddau

Cefin Roberts, Maureen Rhys, John Ogwen a Valmai Jones i actio mewn tair drama newydd

Non Tudur

Gyda chyfres o dair drama fer newydd mae Aled Jones Williams yn talu dyled i sawl actor sy’n meddwl y byd iddo
92669EDF-D1A5-49D7-9321

Baton Gemau’r Gymanwlad ym Methesda

Carwyn

Plant Dyffryn Ogwen yn serennu

Siarad Cymraeg

Daniela Schlick

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

Gŵyl Gwenllïan – gweithgareddau i gofio a dathlu

Lowri Larsen

Bwrw golwg nôl ar rhai o’r gweithgareddau fu ar Mehefin 10fed – Mehefin 12fed

Galwadau ffug – cyngor i gleifion

Carwyn

Canolfan Feddygol yr Hen Orsaf yn annog pobl i fod yn wyliadwrus o alwadau amheus