Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Casglu sbwriel – beth amdani?

Lowri Larsen

Dyffryn Gwyrdd yn cwrdd i gasglu sbwriel
Llun Martin Sturrs

Carnifal Bethesda 2022

Carwyn

Diolch i bawb sydd wedi rhannu rhai o’r uchafbwyntiau

Gerddi Ffrancon – alli di helpu?

Lowri Larsen

Pam nad yw planhigion Judith yn tyfu?

Partneriaeth Ogwen yn prynu’r hen Spar

Lowri Larsen

Canolfan treftadaeth newydd a gofod i artistiaid a chrefftwyr

Carnifal Bethesda – y diwrnod wedi cyrraedd

Wedi llawer o waith caled gan y trefnwyr, mae’r carnifal yn dychwelyd ar
280506213_10227596205632311

100 milltir o sglefrio i godi arian at elusen

Carwyn

Aled Parry o Fethesda yn gosod nod mis Mai wrth godi arian at elusen cancr

Dathlu 50 mlynedd o aelodaeth

Côr y Penrhyn

Chwech o aelodau Côr y Penrhyn wedi cwblhau 50 mlynedd o aelodaeth yn y côr

Gŵyl Gwenllïan.

Lowri Larsen

Mehefin 10fed- Mehefin 12fed

Poblogaidd wythnos hon

Gŵyl Gwenllïan

Lowri Larsen

Mehefin 10fed- Mehefin 12fed

Gŵyl Gwenllïan.

Lowri Larsen

Mehefin 10fed- Mehefin 12fed.

Plaid Cymru’n mynd â hi yn etholiadau lleol

Pump aelod Dyffryn Ogwen wedi eu cadarnhau

Bethesda’n croesawu Gŵyl Ryngwladol Meistri Rygbi’r Gynghrair

Carwyn

Mae Cymru wedi enwi carfan o 19 ar gyfer y gemau yng Nghlwb Rygbi Bethesda ar ddydd Sadwrn, 14 Mai

Blwyddyn arall heb Sioe Dyffryn Ogwen

Carwyn

Trefnwyr yn cyhoeddi na fydd sioe eleni chwaith
1

Mainc cyfeillgarwch yn dod a’r cenedlaethau ynghyd

Carwyn

Disgyblion ysgol yn helpu i osod mainc arbennig ar gyfer preswylwyr Plas Ogwen
IMG_8133

Gwaith ffordd wrth arwain at dai newydd Llety’r Adar

Carwyn

Diffyg lle parcio ac oedi yn debygol wythnos nesaf tra mae gwaith yn bwrw ymlaen

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir