Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Cyfanswm grantiau gan Elusen Ogwen yn mynd dros £50,000

Caren Brown

Ariannu prosiectau sy’n gwella’r amgylchedd lleol

Marchnad Ogwen yn dod i ben

Lois Nottingham

Cau drysau’r farchnad.

Etholiad cyffredinol – pwy sy’n sefyll yn yr etholaeth newydd?

Enwau’r ymgeiswyr ar gyfer Bangor Aberconwy wedi eu cadarnhau

Gwaith Rhiannon Gwyn yn serennu yn yr Amgueddfa Lechi 

Carwyn

Arddangosfa unigol cynta’r artist o Sling

Gŵyl Gwenllian 2024

Abbie Jones

Bydd Partneriaeth Ogwen yn cynnal Gŵyl Gwenllian eto eleni i ddathlu merched y Carneddau.

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Gwobr cenedlaethol i fusnes Angladdau Enfys

Carwyn

Busnes lleol yn cipio categori gofal cwsmer

Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen – cofnod llafar o hanes yr ardal

Robyn Morgan Meredydd

Prosiect hanes llafar yn casglu a dathlu Dyffryn Ogwen
H-R-Jones

Gŵr â Chymru yn ei Galon – Darlith Goffa Dafydd Orwig

Carwyn

Glyn Tomos fydd yn trafod H.R. Jones, Trefnydd cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

IMG_2013

Cyllid ar gael i dacluso blaen eiddo gwag

Carwyn

Bethesda yn un o 18 ardal fydd yn elwa o’r cynllun

Cofio Cau Allan 1874 yn Ninorwig

Eilian Williams

Croeso cynnes i chi at y cleddyf ar Lan Llyn Padarn, Dydd Sul, 23 Mehefin am 3pm
Cadeirydd-1

Beca Roberts wedi ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd

Carwyn

Cynghorydd Tregarth a Mynydd Llandygai yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod

Dathlu datrysiadau lleol yng Ngŵyl Hinsawdd Dyffryn Ogwen

Gwyneth Jones

Bu gweithgareddau, siaradwyr, stondiau a teithiau cerdded a beics yn Nhregarth ar Ddydd Llun yr ŵyl
Logo

Creu ynni glân er budd y gymuned

Ynni Ogwen

Uchelgais menter gymunedol i gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy
IMG_1983

Ysgol Roc Pesda

Carwyn

Dau ddiwrnod am ddim o ddysgu efo cerddorion eraill

Ethol y cadeirydd ieuengaf yn hanes Cyngor Gwynedd

Mae’r Cynghorydd Beca Roberts, sy’n 30 oed ac yn cynrychioli Tregarth a Mynydd Llandygai, wedi dechrau’r rôl