Ogwen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Ogwen

Cyngor Gwynedd yn agor ymgynghoriad ar gynyddu’r premiwm treth cyngor

Cyn i’r Cyngor llawn wneud eu penderfyniad ar raddfa’r premiwm ar ail dai ac eiddo gwag ar gyfer 2023/24, maen nhw am glywed barn y cyhoedd
Dafydd-Iwan-Twitter-credit

Gŵyl Mawr y Rhai Bychain

Carwyn

Dathliad o ieithoedd brodorol ym Methesda o 7 i 9 Hydref

Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru

Rhys Pritchard

Tîm Criced Merched yn bencampwyr unwaith eto

Cyhoeddi rhaglen Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

Carwyn

Tymor 2022/23 yn cychwyn ar 10 Hydref
885D8F77-CFDE-4AFF-98CA

Tîm Criced Bethesda yn Bencampwyr

Rhys Pritchard

Pencampwyr Adran 2 Cynghrair Criced Gogledd Cymru

Tîm Bowlio Bethesda yn bencampwyr

Rhys Pritchard

Dyrchafiad o Adran C i Adran B i’r tîm Bowlio Lawnt dydd Sadwrn
thumbnail_IMG_4478_Calendr

Mynnwch eich copi o Galendr Llais Ogwan

Carwyn

Calendr 2023 ar gael yn y siopau – bargen am £4.50
275992066_276291707998470

Dyddiad cau cyflwyno cais i Elusen Ogwen yn nesáu

Carwyn

Mae’r dyddiad nesaf i grwpiau cymunedol wneud cais am gefnogaeth ariannol ar 30 Medi
6043FF91-40A4-4475-96AE

Diwrnod agored Clwb Rygbi Bethesda

Carwyn

Cafwyd gweithgareddau i blant o bob oed

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

E898010C-5777-483B-9E21

Gwisgoedd ysgol am ddim – pam lai?

Carwyn

Mae gwisgoedd ysgol ar gael i’w harchebu trwy Petha
D754EC16-0CD5-45EF-8AAA

Cais i Josh yn ei gêm broffesiynol gyntaf

Carwyn

Cyn-chwaraewr ieuenctid gyda Bethesda yn chwarae i dîm rygbi’r gynghrair Warrington
Iago1

Iago yn cael teithio’r byd wrth chwarae rygbi

Carwyn

Cyn-ddisgybl Ysgol Dyffryn Ogwen wedi cael haf prysur o chwarae 7-bob-ochr

Awydd ymuno â Chôr y Penrhyn?

Carwyn

Y côr am geisio dennu aelodau newydd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Thrafnidiaeth Cymru’n cydweithio i leddfu problemau parcio

Maen nhw wedi cydweithio ar system technoleg rheoli parcio uchelgeisiol mewn meysydd parcio poblogaidd o amgylch Yr Wyddfa ac yn Ogwen

Sut mae newid gêrs beics?

Lowri Larsen

Tom o Feics Ogwen yn dangos i ni sut i fynd ati
24F4071A-96CD-4322-8A50

Perygl i ddyfodol Ti a Fi Rhiwlas

Carwyn

Fedrwch chi helpu i gynnal y grŵp?
ARA-DEG-22-FINAL-724x1024-1

Ymgolli yng ngŵyl Ara Deg 2022

Carwyn

Llond trol o artistiaid a digwyddiadau i’w mwynhau ym Methesda o 25 hyd 28 Awst