Huw Davies

Huw Davies

Bethesda

2020_12_21-Tegannau-Dolig

Ysbryd y Nadolig

Huw Davies

Diwedd blwyddyn hegar, ond cymuned yn cynorthwyo’i gilydd

Swpar chwaral!

Huw Davies

Chwilio am fwyd da wedi’i ddanfon i’ch drws?

Sesiwn Ynni gyda Ysgol Rhiwlas

Huw Davies

Disgyblion ysgol Rhiwlas yn dysgu am waith Cyd Ynni.

Ymweliad â hydro cymunedol Dyffryn Ogwen

Huw Davies

Criw Llais y Gymuned yn manteisio ar dywydd garw

Carwen y Car Cymunedol Cynaliadwy

Huw Davies

Partneriaeth Ogwen yn lansio Carwen y car trydan ym Methesda