Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360

Canolfan ailgylchu Llandygai ymhlith canolfannau ailgylchu sydd yn ail agor yng Ngwynedd

Pump o’r wyth canolfan ailgylchu yng Ngwynedd yn ail agor.

Cydweithio â busnesau lleol i gefnogi unigolion bregus

Yn ystod yr wythnos diwethaf fe dderbyniodd 131 o bobol bregus Gwynedd becyn bwyd.

Coronfafeirws: Cyfeirlyfr cynlluniau cymorth yr ardal

Cyfeirlyfr arbennig gan Gyngor Gwynedd yn rhestri manylion cynlluniau cymorth yn yr ardal.

Arestio deg o gerddwyr o Lundain yn ardal Bethesda

Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud wrth y bobol am“fynd adref ar unwaith”

Ysbryd cymunedol Dyffryn Ogwen

Gwirfoddolwyr yn Nyffryn Ogwen yn cydweithio mewn cyfnod o ansicrwydd.

Codi arian i gefnogi Neuadd Ogwen

Y busnes dielw yn creu cronfa 'crowd funder' er mwyn cefnogi'r neuadd a'i staff tra bydd ar gau.

Cymdogion pentrefi Dyffryn Ogwen yn creu cynlluniau i helpu ei gilydd

Rhestr o’r cynlluniau cyfaill a chymorth yn Arfon

Canslo sioeau amaethyddol yw’r dewis cywir yn ôl Cadeirydd Sioe Dyffryn Ogwen

Sioeau amaethyddol lleol a chenedlaethol wedi eu canslo oherwydd y coronafeirws.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth

Ymgyrchwyr yn mynegi pryder am yr effaith gall dyfodol addysg ôl-16 gael ar yr iaith.

Gwrthdrawiad difrifol yn Tregarth

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Nhregarth.