Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Rhiwlas, Pentir a Llandygai ymhlith y pentrefi fydd yn elwa o gynlluniau cysylltiad band llydan newydd

“Eleni mae pob un ohonom wedi gweld pa mor bwysig yw cael cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy”
Neuadd Rhiwlas

Canolfannau cymunedol yn cael ailagor yng Nghymru, ond “nid oes gorfodaeth arnyn nhw i wneud”, meddai’r Prif Weinidog

Mae Neuadd Bentref Rhiwlas wrthi yn trafod sut i gynnal asesiadau risg er mwyn ail agor yn raddol.

Arwyddion newydd yn Nyffryn Ogwen yn annog gyrwyr i gadw pellter oddi wrth feicwyr

Dyma’r arwyddion cyntaf o’u math yng ngwledydd Prydain

Ysgolion Gwynedd ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon

Prifathro newydd Ysgolion Abercaseg a Pen y Bryn yn awyddus i dawelu ofnau rhieni

Mae Gethin Thomas eto i gwrdd â’r disgyblion mae’n bennaeth arnynt.

Dim cinio ysgol arferol i ddisgyblion a dim gwaith marcio i athrawon – y “normal newydd” yn ysgolion Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi amlinellu ei gynlluniau er mwyn ailagor ysgolion ddiwedd y mis.

Canolfan ailgylchu Llandygai ymhlith canolfannau ailgylchu sydd yn ail agor yng Ngwynedd

Pump o’r wyth canolfan ailgylchu yng Ngwynedd yn ail agor.

Cydweithio â busnesau lleol i gefnogi unigolion bregus

Yn ystod yr wythnos diwethaf fe dderbyniodd 131 o bobol bregus Gwynedd becyn bwyd.

Coronfafeirws: Cyfeirlyfr cynlluniau cymorth yr ardal

Cyfeirlyfr arbennig gan Gyngor Gwynedd yn rhestri manylion cynlluniau cymorth yn yr ardal.

Arestio deg o gerddwyr o Lundain yn ardal Bethesda

Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud wrth y bobol am“fynd adref ar unwaith”