Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

“Dylai nhw wedi gwneud y cyhoeddiad cyn ‘Dolig i bawb gael ei brosesu fo a meddwl – tymor newydd, dechrau newydd”

Ymateb Cerys Elen i’r cadarnhad mai ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu graddau eleni

Y cynllun grant fyddai’n rhoi bywyd newydd i gwrt tennis Parc Meurig

“Mae ‘na gyfle da yma i greu rhywbeth gwerthfawr iawn.”

“Mae hi’n bwysig cydnabod bod cymhwyso i’r her o addysgu ar-lein yn gostus”

Ymateb Beca Nia i £40m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi myfyrwyr

Holi barn am godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag yng Ngwynedd

Daw hynny wedi i ymchwil ddangos bod niferoedd o dai haf y sir yn parhau i gynyddu

Un dydd ar y tro: Cyfres fideo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl plant 

Mae Leisa Mererid yn cyflwyno ioga ac meddwlgarwch... Un dydd ar y tro!

“Os fyddwn i wedi lansio iogwrt Welsh Whisperer… sai’n gwybod os fydde fe wedi gwerthu cymaint!”

Cwrw Ogwen a'r Welsh Whisperer: Y bartneriaeth berffaith ar gyfer Pod diweddaraf Blas o’r Bröydd

Codi arian er cof am Karen bach

Mae Iwan Rowlands a'i bartner wedi casglu £1,800 i gofio am ei chwaer

“Mae o fel dweud wrth McDonalds gewch chi agor ond gewch chi ddim gwerthu burgers na chips!”

Ymateb perchennog Y Siôr ac Y Llangollen i’r cyfyngiadau newydd

“90% o wneud caws yw golchi llestri!”

Mam a Mab o gwmni Cosyn Cymru yw’r ail i ymddangos ar bodlediad Blas o’r Bröydd.

Cadarnhau achos o’r coronafeirws yn Ysgol Gynradd Llanllechid

Disgyblion swigen blynyddoedd 4, 5 a 6 yn hunanynysu