Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360 BangorFelin360

Cefnogaeth Aelod o’r Senedd i ddynes leol sy’n dioddef o endometriosis

"Mae’r diffyg gwasanaethau arbenigol yng ngogledd Cymru yn sgandal"

“Mae ’na ddigon o drafferth hefo fake ID … be nesa’, fake Covid passports??”

Ymateb Dewi Siôn i'r syniad o wirio ‘tystysgrifau brechu Covid’ cwsmeriaid

“Maen nhw angen rhyddid, cymdeithasu ac ychydig o normalrwydd – dyna maen nhw angen”

Barn rhieni’r Dyffryn ar gynnal gwersi yn yr ysgol adeg gwyliau’r haf

“Mae lot o bobl yn dibynnu ar fynd i’r gym… ’da ni gyd angen hynny fwy nag erioed”

Blaenoriaethu ailagor campfeydd a chanolfannau hamdden wedi’r cyfnod clo?

“Dydi’r sefyllfa ddim yn gwneud lles i unrhyw un – mae pawb yn mynd i fod ar eu colled”

Un o gerddorion dawnus y Dyffryn yn trafod effaith Brexit ar y bandiau

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr y cyntaf yng Nghymru i frechu dros 100,000 o bobl

… ac ar y trywydd iawn i gyrraedd eu targedau

“Mae o wedi gweithio allan yn dda i fi achos dwi ’di cael cynnig llwyth o waith!”

Llŷr Alun Jones: yr hogyn o Sling a chystedlydd mwyaf dadleuol S4C erioed?!

Holi barn bobl leol er mwyn gwella’r sefyllfa parcio yn Eryri 

Y bwriad y annog dulliau trafnidiaeth fwy cynaliadwy, fel cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Siân Gwenllïan yn canmol “ymdrechion arwrol” y rhaglen frechu yn Arfon

Ond yn poeni am anawsterau yn Nyffryn Nantlle a Chaernarfon

“Mae pawb yn yr un cwch”

Ymateb Cadeirydd Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen i ganslo Sioe Frenhinol Llanelwedd