Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
Llun: Gruff Rhys yn derbyn y wobr (Ffotograffydd: Elis Roberts)

Gwobrwyo Gruff Rhys am ei gyfraniad i gerddoriaeth Gymraeg

“Heb os, mae Gruff yn un o gerddorion Cymraeg pwysicaf ei genhedlaeth" - Y Selar
Afon Ogwen

Llwybr pysgod afon Ogwen – yn “ateb rhad” meddai pysgotwyr lleol

Gwaith gwella yn ddim ond ffordd “o dawelu” cwynion tros gynllun gollwng pysgod.

Gwobr Cyfraniad Arbennig i Gruff Rhys

Gruff Rhys fydd yn derbyn gwobr Cyfraniad Arbennig yn seremoni Gwobrau’r Selar eleni.

Tymor Ewyllys Da ym Methesda

Cymdeithas leol yn dod ynghyd i gefnogi ei gilydd wythnos cyn y Nadolig.

Torri fewn i Glwb Criced a Bowlio Bethesda

Y clwb yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd

Meleri yn cipio’r dwbl

Meleri Davies o Fethesda yn fuddugol mewn dwy gystadleuaeth ynni cynaliadwy cenedlaethol.

Ymgeisydd Brexit yn osgoi dadl etholiad

Undeb Myfyrwyr Bangor yn ‘siomedig’ na fydd yr holl ymgeiswyr mewn cyfarfod hystings

Pedwar yn y ras i ennill sedd Arfon

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru, y Blaid Lafur, y Torïaid a'r Brexit Party yn Arfon wedi'u cyhoeddi.

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon ym Methesda: ‘Dangos be sy’n debyg ym mhawb’

Band enwog o Kenya, Les Mangelepa, yn chwarae yn Methesdai ddathlu Mis Hanes Pobol Dduon

Gweithdy disgyblion ym Methesda yn rhan o streic ysgol trwy’r byd

Mae yna ‘weithdy streic’ i bobol ifanc yn Neuadd Ogwen heddiw, yn rhan o’r gweithredu gan ddisgyblion ysgol dros yr argyfwng hinsawdd.