Dafydd Herbert-Pritchard

Dafydd Herbert-Pritchard

Gerlan

360 Ogwen360

Barn y SRG am EP “Yr Ifanc Sy’n Gwneud Dim Byd”

Dyma farn rhai o bobl o fewn y sîn yma yng Nghymru ar gasgliad newydd y cerddor lleol, Dafydd Hedd

CDs newydd Dafydd Hedd wedi cyrraedd!

Rhagor o wybodaeth am yr EP newydd: Beth sydd arno a sut fedrwch chi archebu un?
header__image_cd

Pwy yw Calum Davies? (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) – Proffil Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw ‘Fotio am Fory’ Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdan eu hunain a’u polisïau…

Pwy yw Sian Gwenllian (PC) – Arolwg Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw 'Fotio am Fory' Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdanynt a’u polisïau...
Album art Follow Me

Follow Me – y sengl a grewyd dros y we

Erthygl sy'n son am y broses o greu, cynhyrchu a marchnata cerddoriaeth drwy unrhyw modd sydd angen.

Stori #CyfresRhagfyr

Trafod o le daeth y syniad a beth fydd yn digwydd yn ystod y mis
label-Front

Cwrw’r Welsh Whisperer – Gwd Thing Celtic Lager

Dyma fwy o wybodaeth ynglyn a'r diod newydd diddorol!

Rhaglen o gigiau mawr yn dod i Neuadd Ogwen

Edrychiad ar gig I Fight Lions a Candelas a’r gigiau arall i ddod

Cerddoriaeth dan Glo – Beth ddigwyddodd?

Edrychiad ar sefyllfa'r diwydiant gerddorol dros y 6 mis dwythaf a sgwrs gyda Elis Derby

ALBWM NEWYDD DAFYDD HEDD – HUNANLADDIAD ATLAS

Blas ar albwm newydd Dafydd Hedd.