Dafydd Herbert-Pritchard

Dafydd Herbert-Pritchard

Gerlan

360 Ogwen360
Album art Follow Me

Follow Me – y sengl a grewyd dros y we

Erthygl sy'n son am y broses o greu, cynhyrchu a marchnata cerddoriaeth drwy unrhyw modd sydd angen.

Stori #CyfresRhagfyr

Trafod o le daeth y syniad a beth fydd yn digwydd yn ystod y mis
label-Front

Cwrw’r Welsh Whisperer – Gwd Thing Celtic Lager

Dyma fwy o wybodaeth ynglyn a'r diod newydd diddorol!

Rhaglen o gigiau mawr yn dod i Neuadd Ogwen

Edrychiad ar gig I Fight Lions a Candelas a’r gigiau arall i ddod

Cerddoriaeth dan Glo – Beth ddigwyddodd?

Edrychiad ar sefyllfa'r diwydiant gerddorol dros y 6 mis dwythaf a sgwrs gyda Elis Derby

ALBWM NEWYDD DAFYDD HEDD – HUNANLADDIAD ATLAS

Blas ar albwm newydd Dafydd Hedd.

Gŵyl Ynysu – Cyfraniad Bethesda.

Dafydd Hedd yn casglu arian ar gyfer cronfa fwyd COVID-19.

Gig Dafydd Hedd ym Modffordd

Perfformiad Dafydd Hedd yn dechrau i Bryn Fôn ar 28/02/2020! Joiwch

Playlist o Ganeuon Bethesda

Dyma’r casgliad o ganeuon mae Dafydd Hedd a Lleucu Bryn o Fethesda wedi creu: