Tom Simone

Tom Simone

Gerlan

Wythnos brysur, brysur, brysur!

Tom Simone

Profiad gwaith disgyblion Dyffryn Ogwen – criw gweithgar a brwdfrydig ac wythnos llawn gweithgareddau

Brêns busnes a chreadigaethau craff

Tom Simone

Mae plant ysgol Llanllechid wedi bod yn dangos eu sgiliau creadigol a’u brêns busnes
9Z5A4044-Edit-1

Am ffordd i brofi’r Dyffryn!

Tom Simone

Ffrindiau’n mynd am sbin ar feic tandem

Arddangosfa enfawr artistiaid lleol 

Tom Simone

Ymylon y Llechen yn dathlu gwaith artistiaid Dyffryn Ogwen mewn arddangosfa yn Oriel Môn

Cynlluniau ar gyfer trac beicio

Tom Simone

Rhowch eich adborth ar y syniad o ddatblygu trac ‘pwmp’

Stryd fawr Bethesda erioed wedi edrych mor lân!

Tom Simone

Fideo satisfying o’r pafin yn cael ei llnau.

Gwnewch y pethau bychan

Tom Simone

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y tîm yn Nyffryn Gwyrdd.

Tipyn o liw 

Tom Simone

Rhannu blodau gyda’r Feddygfa a Phlas Ogwen

100 o goed wedi’u plannu mewn dwy awr!

Tom Simone

…diolch i awydd, pladur a rhaw, a’r meddwl am banad cynnes wedyn