Gwnewch y pethau bychan

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y tîm yn Nyffryn Gwyrdd.

gan Tom Simone

Heddiw danfonwyd cennin Pedr, yn ogystal â chawl cennin a chacen gri fel rhan o Gynllun Cymunedol / Pryd ar glud.
Mae’r bwyd yn cael ei wneud gan Gaffi Coed Y Brenin, y blodau o Londis, a’r cynllun ei hariannu gan Gyngor Gwynedd.
Gan fod y tywydd mor braf, defnyddiwyd y car trydan y loteri genedlaethol a chludodd rhai danfoniadau ar droed gyda basged.
I archebu bwyd ar y cynllun cysylltwch â Chaffi Coed y Brenin – 01248 602 550, neu karena@agoriad.org.uk.