Robyn Morgan Meredydd

Robyn Morgan Meredydd

Bethesda

Lleisiau Lleol Dyffryn Ogwen – cofnod llafar o hanes yr ardal

Robyn Morgan Meredydd

Prosiect hanes llafar yn casglu a dathlu Dyffryn Ogwen

Dathlu 150 mlynedd ers ffurfio Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru

Robyn Morgan Meredydd

Mae Amgueddfa Llechi’n cynnal gweithdai cyhoeddus ym Methesda fel rhan o ddathliad

Paneli Solar Ychwanegol i’r Clwb Rygbi

Robyn Morgan Meredydd

Mae rhaglen Heuldro Ynni Ogwen yn helpu adeiladau cymunedol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Robyn Morgan Meredydd

Mae Partneriaeth Ogwen yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched trwy rannu lleisiau merched.

Yr Hen Bost – Diwrnod Agored

Robyn Morgan Meredydd

Hoffai Partneriaeth Ogwen ddiolch i’r gymuned am wneud y diwrnod agored yn llwyddiant

Clwb Mentergawrch Dyffryn Ogwen

Robyn Morgan Meredydd

Cyfle cyffrous i bobl ifanc Dyffryn Ogwen!

Cydweithfa – gofod cydweithio newydd yn lleol

Robyn Morgan Meredydd

Cynnig hanner pris tan diwedd y flwyddyn yn y gofod cydweithio yng Nghanolfan Cefnfaes

Awydd dysgu sut i greu ataliwr drafft?

Robyn Morgan Meredydd

Dewch i sesiwn i helpu’r gymuned i gadw’n gynnes trwy’r gaeaf

Awydd dod yn Arweinydd Tir Isel?

Robyn Morgan Meredydd

Cyfle i hyfforddiant am ddim i grŵp bach o bobl leol.