Carwyn

Carwyn

Bethesda

360 Ogwen360

Beca Roberts, Partneriaeth y Carneddau – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y cyntaf mewn cyfres o eitemau yn clywed gan unigolion lleol yn trafod sut mae’r flwyddyn a fu wedi effeithio arnyn nhw a chymuned Dyffryn Ogwen

Cogydd yn anelu am y brig

Bydd Hywel Griffith sy'n wreiddiol o'r ardal yn ymddangos ar gyfres ddiweddaraf rhaglen deledu boblogaidd

Llysgenhadon ifanc yn dathlu eu treftadaeth 

Cynllun LleCHI yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddysgu am hanes yr ardal

Taith ledled Cymru gyda’r Welsh Whisperer

Mae rhaglen newydd gyda’r gŵr sydd wedi ymgartrefu yn Nyffryn Ogwen yn dod i’r sgrîn fach
160399930_742284140012737_2204513195397219993_o

Hawlio’r nos yn ôl

Gwylnos i bob merch sy’n teimlo’n anniogel, sy’n mynd ar goll o’n strydoedd, ac sy’n wynebu trais bob dydd

Albwm newydd gan Gruff Rhys

Mae cân oddi ar y record hir ‘Seeking New Gods’ ar gael i'w mwynhau heddiw

Eglwys Glanogwen ar gau am y tro

Yr eglwys a’r fynwent ym Methesda ar gau am resymau ‘iechyd a diogelwch’

Gwelliannau i ganolfan ailgylchu Stad Llandygai

Buddsoddiad o £225,000 i uwchraddio'r ganolfan a fydd yn cynnwys siop uwchgylchu deunyddiau 

Dathlu wrth greu

Sesiwn grefft i blant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 

Prysurdeb ar y llwybrau

Ail-agor un llwybr a gwaith yn cychwyn ar un arall o lwybrau'r Dyffryn