Carwyn

Carwyn

Bethesda

360 Ogwen360 Calendr360
42204611-36B4-405D-BA3B

Rygbi cyffwrdd i oedolion ym Methesda

Sesiynau 16+ i bob gallu yn y Clwb Rygbi bob nos Wener

Siawns am gêm? Tîm dan 9 yn chwilio am gôl-geidwad

Mae tîm pêl-droed Bethesda angen rywun i lenwi’r menyg
A860F54F-18CD-4C8A-839C

Gŵyl Gwenllian – cyfle i goffau a dysgu am y dywosoges

Digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o 10 hyd 13 Mehefin
Frankie-1

Ymchiliad Frankie Morris: Cadarnhad ffurfiol am gorff wedi ei ganfod

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff y gŵr 18 oed gafodd ei ganfod ger Caerhun

Canfod corff fel rhan o ymchwiliad i ddiflaniad Frankie Morris

Heddlu Gogledd Cymru wedi cael hyd i gorff mewn coedwig ger Caerhun

Rhiannon Gwyn ydi Prif Artist Eisteddfod T

Yr artist o Sling yn cipio’r prif wobr yng nghystadleuaeth yr Urdd

Gwaith artist lleol i’w weld yn Storiel

Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith newydd gan Darren Hughes, sy'n byw yn ardal Bethesda
LleCHIy

Dyffryn Ogwen yn cloi taith Bardd Cenedlaethol Cymru

Ifor ap Glyn a 9Bach yn rhan  o’r digwyddiad i ddathlu treftadaeth ardaloedd chwarelyddol gogledd Cymru
1FA37C72-7DD1-4782-80F0

Mam Frankie Morris yn apelio am wybodaeth

Gwelwyd y llanc 18 oed ger tafarn y Faenol ym Mhentir ar 2 Mai

Diystyru tri oedd wedi bod dan ystyriaeth fel rhan o ymchwiliad Frankie

Heddlu yn dal i fod eisiau clywed am unrhyw wybodaeth allai helpu gyda’u hymchwiliad i ddiflaniad  Frantisek “Frankie” Morris