Carwyn

Carwyn

Bethesda

360 Ogwen360 Calendr360

Rhiannon Gwyn ydi Prif Artist Eisteddfod T

Yr artist o Sling yn cipio’r prif wobr yng nghystadleuaeth yr Urdd

Gwaith artist lleol i’w weld yn Storiel

Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith newydd gan Darren Hughes, sy'n byw yn ardal Bethesda
LleCHIy

Dyffryn Ogwen yn cloi taith Bardd Cenedlaethol Cymru

Ifor ap Glyn a 9Bach yn rhan  o’r digwyddiad i ddathlu treftadaeth ardaloedd chwarelyddol gogledd Cymru
1FA37C72-7DD1-4782-80F0

Mam Frankie Morris yn apelio am wybodaeth

Gwelwyd y llanc 18 oed ger tafarn y Faenol ym Mhentir ar 2 Mai

Diystyru tri oedd wedi bod dan ystyriaeth fel rhan o ymchwiliad Frankie

Heddlu yn dal i fod eisiau clywed am unrhyw wybodaeth allai helpu gyda’u hymchwiliad i ddiflaniad  Frantisek “Frankie” Morris
Ci1

Dweud eich dweud am reoli cŵn

Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn am farn y cyhoedd am Bwerau Rheoli Cŵn newydd 
8898

Heddlu yn parhau gyda’r chwilio am Frankie Morris

Y llu yn awyddus i glywed gan yrwyr ceir penodol allai fod â gwybodaeth am y diflaniad
AF6E5F49-031D-418E-832A

Tynal Tywyll ar gau ben bore Iau

Gwaith yn dechrau i lanhau graffiti

Elusen Ogwen – cyllid ar gael!

Cyfle i grwpiau cymunedol Dyffryn Ogwen ymgeisio am grantiau i wella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau’r Dyffryn
EC111DC2-9037-40AF-B781

Arestio tri wrth ymchwilio diflaniad Frankie

Heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am ddiflaniad y gŵr deunaw oed