Ar Goedd

Ar Goedd

Caernarfon

Llanllechid

Enwi car trydan newydd Dyffryn Ogwen

Ar Goedd

Mae’r car trydan yn rhan o fenter gyffrous Dyffryn Gwyrdd