Dau grys Cymru wedi eu harwyddo yn rhan o Ocsiwn Nadolig

Mae eitemau eraill yn cynnwys celf, cynnyrch a phrofiadau’n lleol

Ar Goedd
gan Ar Goedd

Bydd ocsiwn Nadolig yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Bethesda’r wythnos nesaf, ac mae dau grys rhyngwladol Cymru yn cael eu harwerthu fel rhan o’r noson.

Bydd crys pêl-droed dynion Cymru wedi’i lofnodi gan y garfan yn cael ei werthu ochr yn ochr â Thystysgrif Dilysrwydd gan y Gymdeithas Bêl-droed.

Gwisgwyd y crys rygbi merched Cymru gan Gwenllian Pyrs yng ngêm Cymru yn erbyn Canada ar 21 Hydref yn y gystadleuaeth WXV1 yn Wellington, Seland Newydd. Mae’r crys wedi ei arwyddo gan y tîm cyfan.

Mae’r fro leol yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn yr Ocsiwn, ac mae eitemau eraill yn cynnwys taith dywys o amgylch distyllfa Aber Falls yn Abergwyngregyn, gwers crochenwaith gan Grochenwaith Gwenllian Dwyfor, cinio dydd Sul yn y Llechen, Tal-y-bont a sesiwn gydag Angharad Griffiths, maethegydd lleol o’r Dyffryn.

Mae cyfanswm o 21 eitem o ansawdd uchel y bydd mynychwyr yn medru rhoi bid amdanyn nhw.

Bydd yr Ocsiwn yn cael ei arwain gan Dyfrig Siencyn, a dreuliodd y rhan fwyaf o’i yrfa fel syrfëwr gwledig siartredig ac arwerthwr anifeiliaid, dodrefn a hen bethau.

Cynhelir y noson ar 18 Tachwedd am 6:30, ond bydd cyfle i roi bid ar eitemau ymlaen llaw. Mae tocyn yn costio £15 ac yn cynnwys bwyd poeth ac adloniant gan y band pync o Wynedd Y Cyffro.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon.

Bydd yr arian a godir ar y noson yn mynd tuag at ymgyrch Catrin Wager i gael ei hethol yn AS dros Bangor Aberconwy‘r flwyddyn nesaf.