Abbie Jones

Abbie Jones

Gerlan

Gŵyl Gwenllian 2024

Abbie Jones

Bydd Partneriaeth Ogwen yn cynnal Gŵyl Gwenllian eto eleni i ddathlu merched y Carneddau.

Gwasanaeth Mentora Partneriaeth Ogwen

Abbie Jones

Mae gwasanaethau mentora marchnata a chyllid gan Bartneriaeth Ogwen yn mynd o nerth i nerth.
Diwrnod-agored-Yr-Hen-Bost

Cyfle i glywed y diweddaraf am Brosiect Yr Hen Bost, Bethesda

Abbie Jones

Diwrnod i’r gymuned ddysgu mwy am y prosiect ar 17 Chwefror.
Bob Coblyn 1

Antur Nadolig Bob Coblyn

Abbie Jones

Yn ystod yr wythnosau cyn y Nadolig, aeth Bob Coblyn i ymweld â sawl siop a busnes yn yr adral.
Postr Mentora PO

Gwasanaeth Mentora Marchnata a Chyllid – help i fusnesau lleol

Abbie Jones

Mae Partneriaeth Ogwen yn cynnig gwasanaethau mentora marchnata a chyllid i gwmnïau’r ardal.

Taith Bob Coblyn

Abbie Jones

Dilynwch daith Bob Coblyn o amgylch Dyffryn Ogwen yn yr wythnosau cyn y Nadolig.