Cyfle i glywed y diweddaraf am Brosiect Yr Hen Bost, Bethesda

Diwrnod i’r gymuned ddysgu mwy am y prosiect ar 17 Chwefror.

gan Abbie Jones
Diwrnod-agored-Yr-Hen-Bost
FB_IMG_1707226254975

Dyluniadau o sut fydd Yr Hen Bost yn edrych.

FB_IMG_1707226256844

Yr adeilad fel mae’n edrych rwan.

Byddwn yn cynnal digwyddiad i rannu gwybodaeth ar Ddydd Sadwrn, 17 Chwefror yn Gorffwysfan o 10yb tan 2yh gyda theithiau o amgylch safle Yr Hen Bost am 11yb a 1yh. Croeso cynnes i bawb! 

Dyma diweddariad cryno o’r prosiect hyd yn hyn ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi ddiwedd y flwyddyn diwethaf:

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi caniatâd cynllunio i’n cais i ddatblygu Canolfan Yr Hen Bost. Mae hyn yn newyddion da i’r ardal gydag adeilad gwag yn cael ei ddatblygu er budd ein cymuned.

Mae’r pensaer, Elinor Gray-Williams wedi ei apwyntio i ddod a thîm dylunio cryf at ei gilydd i arwain ar ddatblygiad yr adeilad a rydym yn falch fod Partneriaeth Ogwen wedi gallu sicrhau cyllid i wireddu’r weledigaeth ar gyfer y prosiect.

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi hyd yma. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, plîs cysylltwch gyda Meleri Davies ar 01248 602 131 neu e-bostiwch partneriaeth@ogwen.org.

Felly, dewch draw i’n gweld ni ar ddydd Sadwrn, 17 Chwefror i glywed mwy.

Cyllidir y datblygiad trwy gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth San Steffan a chronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru.

Dweud eich dweud