Neuadd Rhiwlas – cais i glywed eich barn

Os ydych chi’n byw yn Rhiwlas neu’r ardal gyfagos, rhowch eich barn am Neuadd Bentref Rhiwlas

Carwyn
gan Carwyn
Neuadd-Rhiwlas

Mae gwaith uwchraddio wedi bod yn Neuadd Bentref Rhiwlas dros y cyfnod Covid, ac mae’r criw selog sy’n gwirfoddoli yno yn awyddus i glywed eich barn chi.

Mae arolwg ar gael i drigolion Rhiwlas a’r cylch fynegi eu barn. Gofynnir i chi lenwi un holiadur ar gyfer eich cartref – ac fel arwydd o ddiolch am gwblhau’r arolwg, bydd cyfle i chi roi eich enw i’r het am gyfle i ennill taleb bwyd o £50 o’r Vaynol Arms, Pentir.

Helpu

Mae gwaith pwysig wedi digwydd yn yr ystafell gymunedol a’r brif neuadd dros y flwyddyn a mwy diwethaf. Bwriad yr holiadur ydi helpu i siapio sut le fydd y neuadd i’r dyfodol.

Ar frig yr holiadur, mae’r trefnwyr yn gofyn am gymorth y gymuned leol: “Rydym angen eich cymorth efo’r cam nesaf yn y broses o uwchraddio’r neuadd.

“Er mwyn penderfynu pa adnoddau sydd eu hangen i wella’r neuadd, ac er mwyn gwneud cais am grantiau, rydym angen eich adborth.

“Trwy lenwi’r holiadur yma (ddylai gymryd tua 10 munud yn unig o’ch amser) a rhannu eich barn efo ni (boed dda neu ddrwg), mi fyddwch chi’n helpu ni i wneud y penderfyniadau cywir. Diolch yn fawr.

“Efo’n gilydd, dewch inni wneud ein neuadd bentref y gorau medrwn ni er mwyn inni i gyd gael ei mwynhau.

Dweud eich dweud