Siediau ar gyfer cyn-filwyr – Cyfle i ddysgu sgiliau a gwneud ffrindiau

gan Tom Simone

Lleolir sied y cyn-filwyr ym Methesda ar lain o dir yng nghefn 1-4 Penrhyn Terrace. (LL57 3NB).

Maen nhw’n le i ddysgu sgiliau ymarferol a gwneud ffrindiau newydd mewn lleoliad anffurfiol a hamddenol.

Bydd sied y cyn-filwyr yn ddolen gyswllt rhwng cyn-bersonél y lluoedd arfog a phobl yn y gymuned leol.

Ceir gweithdai ar gyfer: gwaith metel yn cynnwys efail, pren a phrosiectau beics, gyda chyfleusterau i ailgylchu ac uwchgylchu.

Mae yna blaster tywod ar gael hefyd.

Bydd y sied cyn-filwr yn cael agoriad meddal ar y 6ed o Ebrill 2020, bydd diwrnodau agored yn dilyn ym mis Mehefin 2020

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lucy Anne Cymraeg. ebost emptage@icloud: com 07980 084182

Mae’n bwysig ein bod yn cael adborth gan y cyhoedd gan y bydd yn helpu i effeithio ar ymdrech ac esblygiad sied y cyn-filwyr.