‘Darlith Saunders a’i Dylanwad’

Brwydr yr Iaith dros 60 mlynedd

gan Ieuan Wyn

Mae llyfryn wedi ei gyhoeddi sy’n rhoi cefndir darlith radio enwog Saunders Lewis, ‘Tynged yr Iaith’, yn 1962, a hanes y protestio a ddigwyddodd o ganlyniad.

Yr awdur ydi Ieuan Wyn, ac mae’r llyfryn yn seiliedig ar ddarlith a draddodwyd ganddo yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai y llynedd i gofio 60 mlynedd ers darlledu ‘Tynged yr Iaith’.

Mae’r llyfryn yn egluro amgylchiadau traddodi’r ddarlith ‘Tynged yr Iaith’, yn rhoi braslun o’i chynnwys, ac yn cyflwyno crynodeb o frwydr yr iaith o’r 1960au hyd at heddiw.

Cawn hanes sefydlu Cymdeithas yr Iaith a’r mudiadau iaith eraill – Adfer, Cymuned a Dyfodol i’r Iaith, a’r ymgyrchoedd dros yr iaith yn ystod y cyfnod. Edrychir ar sefyllfa argyfyngus ein hiaith heddiw a’r ymdrechion i’w gwarchod, a thrafodir yr amodau y mae’n rhaid eu creu er mwyn sicrhau ei pharhad a’r ffyniant fel iaith gymunedol.

Cyhoeddir gan Nereus, Y Bala ar ran Gwasg Utgorn Cymru.

Mae’r llyfryn ar werth yn Siop Ogwen. Pris: £4.00.

Dweud eich dweud