Ogwen Di-blastig

Dyma Harri Pickering yn siarad am wneud Bethesda yn ddi-blastig

gan Lowri Larsen

Dyma fideo byr efo Harri Pickering sydd yn gweithio i’r Dyffryn Gwyrdd.

Mae Harri yn siarad am dreial newydd i wneud Ogwen yn ddi-blastig.

Mae’n sôn sut mae rhai tecawes yn defnyddio cynhwysyddion di- blastig. I wrando gwyliwch y fideo.