Cyfarfod pwyllgor gŵyl Cynefin a Chymuned

Darlithoedd a theithiau cerdded

gan Lowri Larsen

Cyfarfod cyntaf pwyllgor trefnu gŵyl Cynefin a Chymuned 2022. Diolch i bawb am ddod.

Y bwriad yw trefnu cyfres o ddarlithoedd a theithiau cerdded unwaith eto eleni.

Cynhelir yr ŵyl ar Fedi 9fed- Medi 11eg.

Os hoffech fod yn rhan o’r trefnu cysylltwch â Chris: chris@ogwen.org.