Abbie Edwards – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y diweddaraf yn y gyfres sy’n rhannu ei phrofiadau ydi Ceidwad y Carneddau, sy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol

Carwyn
gan Carwyn

Wedi dechrau ar ei swydd yn ystod y cyfnod Covid, mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol i Abbie.

Ond mae’n falch iawn o’r ymdeimlad o gymuned a balchder bro yma yn Nyffryn Ogwen.

Wrth i gyfyngiadau ddechrau llacio, mae Abbie yn awyddus i geisio cofio pwysigrwydd peidio rhuthro i’r cyfnod cyn-Covid a mwynhau’r ardal arbennig yr ydan ni’n alw’n gartref.

Diolch Abbie am fod mor barod i gyfrannu.