Neges bwerus am barchu ein gwlad annwyl

Neges i ni i gyd yn ymbil arnom i gymryd gofal o’r ardal brydferth yma

💭🚮💭🚮💭 Neges pwerus gan Adam ein Swyddog Cynnal - Rhannwch os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr i ti Adam am dy holl waith caled!///Powerful message from Adam our Maintenance Officer! Thank you Adam for all your hard work! #DyffrynGwyrdd #DyffrynOgwen #HenWladFyNhadau #CadwchCymrunDaclus

Posted by Partneriaeth Ogwen on Thursday, 2 July 2020

Neges bwerus am barchu ein gwlad annwyl

1 sylw

Derfel Roberts
Derfel Roberts

Diolch i Adam am y neges yna o’r galon. Dan ni efo ti bob cam o’r ffordd yn ymgyrch i gadw’ ardal Dyffryn Ogwen yn lân a di-sbwriel Adam.

Mae’r sylwadau wedi cau.