Ysgolion ar gau oherwydd yr eira

Rhybudd tywydd a rhagolygon gaeafol yn golygu fod sawl ysgol ynghau heddiw

Carwyn
gan Carwyn

Gyda’r eira yn parhau fore heddiw a rhagolygon fod y tywydd yn debyg o barhau, mae nifer o ysgolion yr ardal wedi cadarnhau na fyddant ar agor heddiw.

Mae Ysgol Dyffryn Ogwen wedi cadarnhau y bydd ar gau heddiw (9 Mawrth).

Mae Ysgol Llanllechid ynghyd ag Ysgol Abercaseg a Phenybryn wedi gadael i deuluoedd na fydd ar agor oherwydd yr eira yn ogystal.

Bydd manylion am unrhyw ysgolion fydd ynghau heddiw yn cael eu diweddaru ar wefan Cyngor Gwynedd.