Sion Corn ar daith o amgylch yr ardal

Cofiwch ddod i ddweud helo i’r dyn ei hun ar 9 Rhagfyr

Carwyn
gan Carwyn
IMG_1438

Mi fydd Sion Corn a’i helpars ar daith o amgylch Dyffryn Ogwen rhwng 4.30 a 7.30 nos Sadwrn nesaf, 9 Rhagfyr.

Mae’r digwyddiad poblogaidd wedi ei drefnu gan griw Carnifal Bethesda.

Cadwch lygad allan am Sion Corn a fydd ar daith trwy gymunedau’r ardal:

4:30pm – Plas Ogwen
4:35 – Gernant (Braichmelyn)
4:40 – Abercaseg, top Llawr y Nant a Glan Ffrydlas
4:45 – Maes y Garnedd / Adwy’r Nant via Glan Ffrydlas
4:50 – Hen Sbar Gerlan
5:00 – Ciltrefnus (Rownd Pitch)
5:10 – Ffordd Ffrydlas ac Ysgol Pen Y Bryn
5:15 – Caerneddi (Heibio Siôr)
5:20 – Meithrinfa Ogwen / Tan y Gaer
5:25 – Plas Ffrancon
5:35 – Llain Y Pebyll (Heibio Ffordd Bangor)
5:45 – Tregarth (Tanrhiw/Bro Syr Ifor)
5:50 – Sling (Godre’r Parc)
6:00 – Mynydd (Neuadd Goffa)
6:05 – Maes Ogwen Tregarth
6:20 – Rhiwlas (Troi yn Bro Rhiwen)
6:30 – Pentir (Vaynol)
6:40 – Caerhun
6:45 – Glasinfryn
6:55 – Llandegai (Castell Penrhyn)
7:00 – Tal Y Bont (Groeslon Lôn Ddŵr)
7:10 – Sgwâr Llanllechid
7:15 – Sgwâr Rachub
7:20 – Maes Bleddyn heibio Ystad Coetmor
7:25 – Erw Las
7:30 – Canolfan Cefnfaes

Cofiwch mai amcan amseroedd yw’r rhain ac fe all newid. Cadwch lygad ar y negeseuon byw  ar dudalen Facebook Carnifal Bethesda i weld lle fydd Sion Corn arni ar ei daith.