Genod Pen-y-bryn yn barod am dwrnament pêl droed ysgolion Gwynedd

Twrnament pel-droed ysgolion Cymru

gan Cyngor Ysgol Pen-y-bryn
IMG_8449

Tîm pel-droed genod Pen-y-bryn

Nol ym mis Mawrth enillodd tim pel-droed genod pen-y-bryn dwrnament pel droed ysgolion Gwynedd.

Dydd Gwener bydd y genod yn ail afael ar y pel-droed ac yn teithio i’r Drenewydd ar gyfer twrnament ysgolion Cymru.

Bydd 7 o genod blwyddyn 5 ac 6 yn cynrychioli ysgol Pen-y-bryn, Bethesda, a Gwynedd.

Dymunwn lwc dda iddynt ar y daith ac yn y twrnament.

Ewch amdani genod!!!