Pwy fydd y Siôn Corn cyflymaf?

Ras 5k er budd Carnifal Bethesda ar ddydd Sadwrn, 2 Rhagfyr

Carwyn
gan Carwyn
402344525_318263724288734

Mae trefnwyr Carnifal Bethesda yn cynnal Ras Siôn Corn i godi arian ar gyfer y digwyddiad cymunedol.

Bydd y ras yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, 2 Rhagfyr gan gychwyn o Glwb Rygbi Bethesda.

Fe gofiwch y bu’n rhaid gohirio ras y llynedd oherwydd tywydd anffafriol, felly gobeithio am well amodau eleni wrth gynnal y ras cyn y Nadolig.

Mae’n addo bod yn ddiwrnod o hwyl i bawb – bydd cofrestru am 10am, gyda’r ras ei hun i gychwyn am 11am.

“Awydd ymuno â ni am ddigwyddiad llawn hwyl i’r teulu cyfan?” ydi cais y trefnwyr.

“Mae angen cofrestru a thalu ymlaen llaw trwy e-bost: carnifalbethesda@gmail.com

“Gellir talu trwy Paypal: @carnifalbethesda2023 (mae trosglwyddiad banc hefyd yn opsiwn).”

Mae’r trefnwyr hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un fyddai awydd helpu fel stiward ar y diwrnod. Mae rhagor o fanylion ar dudalen Facebook y Carnifal.