Dewch i ddathliad agoriadol Llaethdy Gwyn

Noson hwyl efo Cosyn Cymru ar ddydd Gwener 10fed o Fawrth, 5-8yh

Robyn Morgan Meredydd
gan Robyn Morgan Meredydd

Mae Cosyn Cymru, cynhyrchydd caws lleol, yn agosáu at ei agoriad swyddogol ar ddydd Gwener 10fed o Fawrth rhwng 5pm a 8pm, ac mae’r perchennog, Carrie Rimes, yn edrych ymlaen at roi croeso i’r gymuned leol.

Mae Cosyn Cymru yn seiliedig yn Llaethdy Gwyn, Bethesda, sef hen adeilad yr eglwys Gatholig, ac mae’r cwmni yn hynod falch o gynhyrchu caws a iogwrt o ansawdd uchel, sydd wedi’i wneud o lefrith defaid.

“Mae’n bleser mawr gennyf allu croesawu pobl i mewn i’n llaethdy newydd sbon ac i’n cynyrchiadau gwahanol,” meddai Carrie Rimes.

“Mae Cosyn Cymru yn canolbwyntio ar gyflwyno caws o ansawdd uchel sy’n cael ei gynhyrchu’n gynaliadwy.

“Rwyf yn falch o’r ffaith ein bod yn cael ein croesawu fel rhan o’r gymuned leol a gobeithio y bydd ein cynnyrch yn dod yn ffefryn gan bobl y cyffiniau.”

Yn ogystal â chynhyrchu cawsiau gwahanol a iogwrt, bydd y dathliad Cosyn Cymru yn cynnwys teithiau o gwmpas y llaethdy, stondinau cynhyrchwyr lleol eraill Cadwyn Ogwen, a hefyd cerddoriaeth fyw.

Felly dewch draw i Laethdy Gwyn i ddathlu efo ni. Bydd cludiant ar gael o Lys Dafydd i’r llaethdy gyda bws cymunedol trydan Partneriaeth Ogwen.