Lowri Larsen yn trafod ei swydd newydd efo Partneriaeth Ogwen

Dechrau gweithio fel Arweinydd Cymunedol i’r Bartneriaeth

gan Lowri Larsen

Dyma gyflwyniad gan Lowri Larsen am ddechrau gweithio i Bartneriaeth Ogwen fel Arweinydd Cymunedol. mae hi’n sôn am beth fydd hi’n wneud a beth mae hi’n edrych ymlaen at.