Ogwen360

272095351_10158114921016261

Dinistr tân Tregarth

Delweddau trawiadol o'r difrod yn iard goed Pandy

Darllen rhagor

Tân yn dinistrio adeilad mewn iard yn Nhregarth

Roedd swyddogion wedi brwydro a diffodd y tân dros nos

Darllen rhagor