Ogwen360

272095351_10158114921016261

Dinistr tân Tregarth

Delweddau trawiadol o'r difrod yn iard goed Pandy

Darllen rhagor

Tân yn dinistrio adeilad mewn iard yn Nhregarth

Roedd swyddogion wedi brwydro a diffodd y tân dros nos

Darllen rhagor

Gwefan newydd i ddathlu treftadaeth lechi’r gogledd-orllewin

Gall unrhyw un sydd â chysylltiad ag unrhyw ran o ardaloedd y llechi gyfrannu at y wefan

Darllen rhagor