Eich cyfle i gyfrannu at Ogwen360

Croeso i Ogwen360 – eich lle chi i rannu unrhyw beth sy’n bwysig yn Nyffryn Ogwen.

Gan eich bod wedi creu cyfrif, gallwch greu drafft o unrhyw fath o stori a bydd eich tîm o olygyddion bro yn gwirio’r straeon ac yn pwyso’r botwm cyhoeddi ar eich rhan.

Felly, beth hoffech chi ei greu gyntaf?

Dyma ambell syniad am stori i’ch helpu.

Gallwch hefyd bori trwy Ogwen360 i ddarllen, gwylio a gwrando. Beth am diolch am straeon eich cymdogion neu adael sylwadau a chyfrannu at y sgwrs?

Ewch amdani i gyfrannu a chreu, er mwyn rhoi eich bro ar y map.

Cysylltwch â Bro360 os hoffech glywed mwy am sut i gyfranogi’n rhan o dîm lleol Ogwen360 neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wefan leol hon.