Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Wythnos Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda! – – wedi gohirio

30 Mawrth – 4 Ebrill

Hyd at 4 Ebrill

Dewch i ymuno gyda ni yn ystod WYTHNOS BYW’N IACH!

Yn ystod y Gwanwyn byddwn yn dathlu ein blwyddyn gyntaf Byw’n Iach! Rydym eisiau diolch i chi! Diolch am eich cyfeillgarwch. Diolch am eich cefnogaeth. Diolch am y sbort a’r sbri! Er mwyn dangos ein diolch i chi, ‘da ni’n cynnig nifer o weithgareddau AM DDIM yn ein holl ganolfannau dros Wynedd  gyfan!

Rhwng Dydd Llun 30ain o Fawrth a Dydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill bydd ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd, chwaraeon a sesiynau o bob math AM DDIM i’ch diddanu chi! Ydych yn aelod? Dydych chi ddim yn aelod? Dim ots! Mae croeso i bawb ddod draw i’r ganolfan i gymryd rhan!

Dewch draw! Dewch i gyfarfod ein tîm profiadol, cyfeillgar a chroesawus! Dewch draw i weld a dod yn gyfforddus â’r ganolfan drwy gyfarfod pobl newydd a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r wythnos.

Nid yw hynny’n ddigon? Bydd cyfle hefyd i bob cwsmer debyd uniongyrchol awgrymu ffrind i ni yn ystod Wythnos Byw’n Iach, byddwch yn derbyn mis AM DDIM wrth iddynt ymaelodi! Yndi, mae’n swnio’n grêt! Rydym eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i chi!

Ar Ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill, bydd ein deuddeg canolfan* Byw’n Iach yn agor eu drysau i’ch croesawu chi i lu o weithgareddau teuluol! Cadwch lygad barcud allan, ac efallai y gwelwch gacen pen-blwydd a bob mathau o ddanteithion i chi ymuno yn y dathlu gyda ni!

Gobeithiwn y gwelwn i chi yn ganol rhialtwch y dathlu yn ystod yr wythnos. Soniwch wrth eich teuluoedd, ffrindiau a chyd-weithwyr, a dewch a hwy gyda chi i ddathlu ein pen-blwydd yn 1 oed drwy weithgareddau Byw’n Iach!

Er mwyn dod o hyd gweithgareddau a digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda, dilynwch y linc:

Clicliwch yma: Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda