Lowri Roberts

Lowri Roberts

LL57 3AF

360 Ogwen360
Rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn lansio rhaglen grantiau cymunedol newydd ar gyfer prosiectau arloesol a chreadigol.

Ar 1 Mawrth 2021, lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau. Bydd grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig eu maint sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.