Judith Kaufmann

Judith Kaufmann

Bethesda

Blwyddyn newydd yng ngerddi’r fro

Judith Kaufmann

A’r dyddiau dal yn oer a thywyll, dyma amser gwych i ddechrau cynllunio ar gyfer ein mannau gwyrdd

Dro hydrefol drwy Barc Meurig

Judith Kaufmann

Teithiau cerdded bach ein bro

Iechyd, lles a bwyd Gardd Ffrancon

Judith Kaufmann

Gardd gymunedol yn ennill gwobr yn ei blwyddyn gyntaf

Rhannu gardd

Judith Kaufmann

Dwy gymdoges ym Methesda yn gwneud ffafr i’w gilydd: un yn cynnig ei gardd ac yn hapus bod yr ardd yn cael ei thwtio, a’r llall wrth ei bodd bod ganddi rywle i dyfu llysiau