Ffion Edwards

Ffion Edwards

Llanrug

Einir-Wyn-Williams1

Merch Ffrancon House yn Gynghorydd

Ffion Edwards

Y ferch leol, Einir Wyn Williams, sy’n ateb ychydig o gwestiynau i ni ddod i ddysgu mwy amdani
Paul-Rowlinson-Bws-Gerlan

Newydd da am wasanaeth bws Gerlan, Dyffryn Ogwen

Ffion Edwards

Mae’r Cynghorydd Sir dros Gerlan, Bethesda yn falch bod cwmni bysiau Arriva wedi gwrando ar gri trigolion lleol i sicrhau y bydd gwasanaeth bws yn teithio o Fangor i Gerlan o’r cyntaf o Dachwedd ymlaen.