Côr y Penrhyn

Côr y Penrhyn

Gerlan

Dathlu 50 mlynedd o aelodaeth

Côr y Penrhyn

Chwech o aelodau Côr y Penrhyn wedi cwblhau 50 mlynedd o aelodaeth yn y côr

Côr y Penrhyn yn perfformio gyda’r ‘Black Dyke Band’

Côr y Penrhyn

Bydd Côr y Penrhyn yn perfformio gyda’r ‘Black Dyke Band’ mis Mehefin nesaf.