Holiadur am ddatblygiadau Gofod Gwneud

Dweud eich dweud am y Gofod Gwneud

Robyn Morgan Meredydd
gan Robyn Morgan Meredydd

Fel rhan o ddatblygiad parhaus Canolfan Cefnfaes, mae Partneriaeth Ogwen ar hyn o bryd yn edrych i sicrhau cyllid i ehangu a datblygu Man Gwneuthurwyr. Mae mewnbwn gan y gymuned ar hyn o bryd yn bwysig er mwyn sicrhau bod yr offer a’r gefnogaeth gywir ar gael.

A allech chi sbario ychydig funudau i gwblhau ein harolwg i roi gwybod beth hoffech chi ei gael allan o’r cyfleuster?

Yr offer sydd ar gael ar hyn o bryd i’w ddefnyddio yw torrwr laser, argraffydd 3D, torrwr finyl, argraffydd sychdarthiad i’w argraffu ar ffabrig a mygiau, peiriant “overlocker” a pheiriant gwnïo brodwaith.

Bydd y sesiynau agored ar nos Lun yn ailddechrau ar 30 Ionawr o 4-8pm. Beth am alw heibio i weld beth sydd ar gael a rhoi cynnig ar ddysgu rhywbeth newydd?