Clwb Rygbi Bethesda yn chwilio am brif hyfforddwr

Oes gen ti gymhwyster lefel 2+ a’r gallu i hyfforddi i safon uchel?

Carwyn
gan Carwyn
IMG_0695

Mae Clwb Rygbi Bethesda yn chwilio am brif hyfforddwr rygbi, gyda cymhwyster lefel 2 neu uwch i gynnal ymarferion o’r safon uchaf.

Bydd disgwyl i’r prif hyfforddwr i drefnu a monitro datblygiad y timau Dynion yma yng Nghlwb Rygbi Bethesda.

Bydd y person llwyddiannus yn gweithio gyda rheolwr y tîm ynghyd â dau is-hyfforddwr.

Os oes gennych ddiddordeb, bydd cyfrifoldebau eraill y swydd yn cynnwys:

– cynnal sesiynau ymarfer o ansawdd sydd yn datblygu pob chwaraewr
– rhoi adborth o ansawdd er mwyn datblygu chwaraewyr
– creu amgylchedd hwyliog sydd yn mynd i greu cynnwrf o fewn y garfan
– adeiladu perthynas cadarnhaol gyda chwaraewyr a’r hyfforddwyr

Dyma gyfle ardderchog i unrhyw hyfforddwr sydd profiadol ac i unrhyw hyfforddwr ifanc sydd yn rhannu’r yr un amcanion a’r clwb.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â info@rygbipesda.com neu Wil Sandison.