Merched Bethesda yn bencampwyr Gogledd Cymru

Tîm Criced Merched yn bencampwyr unwaith eto

gan Rhys Pritchard

?????

Pencampwyr!

Llongyfarchiadau i dîm Criced Merched Bethesda sydd wedi ennill cynghrair Criced Merched Gogledd Cymru unwaith eto’r tymor hwn ??

Ar ôl ennill y gynghrair yn ddi-guro yn 2021 mae’r tîm wedi amddiffyn y gynghrair yn 2022 gan orffen yn gyfartal ar frig y tabl gyda Bae Colwyn ac felly’n rhannu’r gynghrair.

Fel y tîm dynion dim ond dwy gem gollwyd drwy’r tymor gan y Merched??.

Dyma trydedd pencampwriaeth y clwb yr haf hwn ar ôl i’r tîm 1af Criced a’r tîm Bowlio dydd Sadwrn hefyd guro eu Cynghreiriau

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r clwb tymor nesaf gyrrwch neges ??