Gŵyl Gwenllïan – gweithgareddau i gofio a dathlu

Bwrw golwg nôl ar rhai o’r gweithgareddau fu ar Mehefin 10fed – Mehefin 12fed

gan Lowri Larsen

Ychydig wythnosau yn ôl cynhaliwyd amrediad o weithgareddau yn ystod Gŵyl Gwenllïan i gofio’r dywysoges Gwenllïan.

Roedd y penwythnos yn llwyddiant mawr gyda llawer o bobl wedi mynychu. Dyma’r oedd gan rhai o’r mynychwyr i’w ddweud am y gweithgareddau.