Dyddiad cau cyflwyno cais i Elusen Ogwen yn nesáu

Mae’r dyddiad nesaf i grwpiau cymunedol wneud cais am gefnogaeth ariannol ar 30 Medi

Carwyn
gan Carwyn
275992066_276291707998470

Mae Elusen Ogwen yn annog sefydliadau lleol i ystyried os allen nhw gyflwyno cais am gefnogaeth ariannol fyddai’n gwella ansawdd bywyd yn Nyffryn Ogwen.

Mae’r elusen yn dosbarthu hyd at £2,000 i grwpiau cymwys trwy elw o gynlluniau Ynni Ogwen.

Argyfwng costau byw

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedir:

“Rydym yn awyddus iawn i gefnogi prosiectau fydd yn helpu’r gymuned i ymateb i’r argyfwng costau ynni a chostau byw.

“Ond yn falch iawn o dderbyn pob math o geisiadau fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl Dyffryn Ogwen yn unol â’n meini prawf.”

Prosiectau cyfalaf a refeniw

Mae modd i grwpiau cymunedol y Dyffryn ymgeisio am gefnogaeth o hyd at £2,000 gan Elusen Ogwen i brosiectau fydd yn creu budd i drigolion yr ardal.

Mae’r Elusen yn medru cyfrannu at brosiectau cyfalaf a refeniw sy’n:

 • Lleihau tlodi tanwydd
 • Datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy
 • Hybu trafnidiaeth gynaliadwy a theithio actif
 • Arbed ynni
 • Cysylltu unigolion o bob oed â’r amgylchedd
 • Lleihau gwastraff
 • Annog unigolion i wirfoddoli mewn prosiectau amgylcheddol yn eu cymunedau
 • Gwella ansawdd yr amgylchedd lleol
 • Cynyddu cynhyrchu / prynu cynnyrch bwyd lleol

Gwneud cais?

Os ydych yn bwriadu ymgeisio mae gofyn darllen y meini prawf yn ofalus cyn llenwi ffurflen gais sydd ar gael ar wefan Elusen Ogwen yma.

Mae’r elusen yn gwahodd ceisiadau erbyn:

 • 30 Medi 2022
 • 31 Rhagfyr 2022
 • 31 Mawrth 2023

Os am sgwrs i drafod, mae croeso i gysylltu gydag Elusen Ogwen drwy anfon e-bost at: elusenogwen@gmail.com.

Dweud eich dweud