Diwrnod agored Clwb Rygbi Bethesda

Cafwyd gweithgareddau i blant o bob oed

Carwyn
gan Carwyn
6043FF91-40A4-4475-96AE

Llun Clwb Rygbi Bethesda

27470B8E-B7FC-4054-9EB5

Llun Clwb Rygbi Bethesda

8BF1164E-03CA-4F30-8717

Llun Clwb Rygbi Bethesda

DD7B6DA0-061B-4121-85E1

Llun Clwb Rygbi Bethesda

9E93750B-9F6E-4C43-B3C3

Llun Clwb Rygbi Bethesda

0A396D37-617E-4EC0-B5D7

Llun Clwb Rygbi Bethesda

8F0438AA-9107-4B6E-BDE0

Llun Clwb Rygbi Bethesda

7FBC4C9C-158B-416B-975C
F07742CD-0FD0-4079-BE14

Llun Clwb Rygbi Bethesda

Cafwyd dechrau gwych i dymor newydd rygbi lawr ar gaeau Dol Ddafydd heddiw wrth i Glwb Rygbi Bethesda gynnal bore agored.

Roedd gweithgareddau amrywiol i chwaraewyr profiadol a newydd gyda chorlan gan dîm RGC yn gyfle hwyliog i fagu sgiliau.

Bu’n gyfle i rai ifanc fagu blas am y gêm wrth chwarae a gwneud ffrindiau newydd.

Mae’n amlwg wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus yn ôl neges gan y Clwb Rygbi ar eu tudalen Facebook.

“Diolch enfawr i’r holl hyfforddwyr, plant a rhieni ddaeth lawr i’r clwb bore ma ar gyfer ein diwrnod agored.

“Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael hwyl ac wedi mwynhau’r cyflwyniad i rygbi!”

Mae amseroedd hyfforddi ar gyfer yr holl dimau i’w gweld yn y lluniau.

Dweud eich dweud