Darlith Dr J Elwyn Hughes – Hanes, tafodiaith a iaith lleol

Cyfle i wrando nôl ar sgwrs ddifyr

gan Lowri Larsen

Cafwyd darlith hynod o ddiddorol gan Dr J Elwyn Hughes ychydig wythnosau yn ôl.

Cynhaliwyd y ddarlith yn ystod prynhawn coffi yng Nghanolfan Cefnfaes.