Carnifal Bethesda 2022

Diolch i bawb sydd wedi rhannu rhai o’r uchafbwyntiau

Carwyn
gan Carwyn
Llun Martin Sturrs

Llun Martin Sturrs

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Catrin Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Elaine Marianne Hughes

Llun Meleri Davies

Llun Melerri Davies

Y pwyllgor

B0ADBE18-A589-4E54-B168

Llun Cassie L Stephens

C4B05066-D253-4B64-B830

Llun Cassie L Stephens

D1CC26D6-0C00-4B16-B141

Llun Cassie L Stephens

D194801A-8D65-4A80-A9EC

Llun Cassie L Stephens

03296202-CDCB-4BB9-B99E

Llun Heulwen Roberts

7DD49565-3604-47C4-8B03

Llun Heulwen Roberts

Roedd dychweliad Carnifal Bethesda yn amlwg yn llwyddiant ysgubol gyda thorfeydd mawr yn mwynhau’r parêd a’r holl weithgareddau ar gaeau Dol Ddafydd.

Roedd yna wisgoedd gwych a lot fawr o wynebau hapus fel mae’r lluniau yma yn eu dangos.

Diolch i bawb sydd wedi rhannu hyd yma a chroeso i chi anfon unrhyw ddelwedd ac mi wnawn ni’n gorau i’w hychwanegu i’r oriel. Anfonwch nhw yn uniongyrchol i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Ogwen360 ar Twitter a Facebook.

Mae’n wych gweld cymaint o bobl allan yn cymdeithasu a chyd-fwynhau – mae ysbryd cymunedol yn fyw ac yn iach yma yn Nyffryn Ogwen.

Diolch hefyd i’r pwyllgor fu’n gwneud cymaint o waith dros y misoedd diwethaf i sicrhau fod y carnifal yn gymaint o lwyddiant. Ymlaen i 2023!