Cadwyn Ogwen – cyfle i gystadlu wrth archebu

Cynnyrch lleol o safon i’ch stepan drws

Robyn Morgan Meredydd
gan Robyn Morgan Meredydd
Screenshot_20221210_195805

Am ddiwrnod braf i ddanfon archebion Cadwyn Ogwen dydd Iau – ac yn cael gweld Dyffryn Ogwen yn ei ogoniant!

Cofiwch am y gystadleuaeth wythnos yma.

Am gyfle i guro’r cloc lechen hyfryd yma gan AmserAl, yr oll sydd angen ei wneud yw rhoid archeb i mewn cyn 12 yp dydd Mawrth, 13eg o Ragfyr – fydd yr enillydd yn gael ei gyhoeddi ar y nos Fawrth, a fydd y cwsmer lwcus yn derbyn y wobr gyda’i archeb ar y dydd Iau.

Archebwch yma