Beics Ogwen – gobaith am ail-agor gweithdy cymdeithasol

Tom Simone yn siarad am Beics Ogwen

gan Lowri Larsen

Dyma Tom Simone yn siarad am Beics Ogwen sydd yn rhan o’r Dyffryn Gwyrdd.

Mae gan Beics Ogwen feiciau trydan, beiciau plant, gweithdy cymdeithasol sy’n agored i bawb, a hyd yn oed tandem!

Mae’r rhain i gyd am ddim i’w defnyddio a’u benthyg ar gyfer pobl sy’n byw yn Nyffryn Ogwen.

Gwelwch fwy o’r hanes yma.