Baton Gemau’r Gymanwlad ym Methesda

Plant Dyffryn Ogwen yn serennu

Carwyn
gan Carwyn
92669EDF-D1A5-49D7-9321

Llun Elin Rhys

2950FED9-D111-4406-AE4C

Llun Byw’n Iach

7D47AFE7-D61A-4BBA-9825

Llun Byw’n Iach

8F458685-EC7E-4639-BA5B

Llun Ysgol Llanllechid

3C42B82F-E84E-46A6-A28B

Llun Elin Rhys

31C04E6C-7C06-4AB1-8694

Llun Ysgol Penybryn

95920E4D-3C00-441E-AC99

Llun Ysgol Penybryn

2CBD4D0F-2C65-47B2-9335

Llun Ysgol Penybryn

Pwy welodd baton Gemau’r Gymanwlad ar ei hymweliad â Bethesda heddiw?

Gyda Gemau’r Gymanwlad gwta fis i ffwrdd, cafodd rhai o ddisgyblion Dyffryn Ogwen gyfle i gludo baton y gemau heddiw.

 heddiw yn ddiwrnod cyntaf taith y baton trwy Gymru, Bethesda oedd cyrchfan amser cinio.

Cafodd rhai o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen gyfle i gludo, ac aeth hefyd draw i Ganolfan Plas Ffrancon am sbel.

Cludodd disgyblion Ysgol Llanllechid y baton ar hyd Lôn Bach Odro, a chafodd plant Ysgol Pen-y-bryn gyfle i weld baton hefyd.

Braf gweld Baton y Gemau fydd yn cael eu cynnal ym Mirmingham yn ymweld a hei lwc y bydd yn annog sêr ifanc yr ardal ddigon i gystadlu yng nghrys coch Cymru yn y dyfodol.

Yn wir, pob lwc i holl aelodau Tîm Cymru fydd yn cystadlu, amdani! Dyma ni yn cludo baton gemau’r gymanwlad heddiw!